Interesuje Cię nasza oferta?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SI-Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-111), ul. Ślężna 118, zwana dalej „Spółką”, która przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu odpowiedzi na zadane za pomocą formularza zapytanie. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm) przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do treści swych danych oraz ich poprawiania lub żądania usunięcia.
 • oferta serwis sap banner


Upgrade SAP

134199399
Optymalizacja procesów biznesowych, zbyt kosztowne utrzymanie starych rozwiązań oraz potrzeba wprowadzenia nowych funkcji i rozszerzeń SAP prowadzi do konieczności uaktualnienia i podniesienia standardu systemu. Potocznie ten proces zwany jest Projektem upgrade SAP.  Tradycyjnie tego typu zadanie realizuje zespół wdrożeniowy składający się z techników BASIS oraz konsultantów dokonujących weryfikacji ustawień konfiguracyjnych wynikających ze zmiany wersji systemu SAP.
 
Braliśmy udział w wielu projektach upgrade zwróciliśmy uwagę na fakt, że ten proces trwa za długo, jest zbyt skomplikowany i niesie dla klienta zbyt wielkie ryzyko związane operacjami na kluczowym systemie przedsiębiorstwa oraz wymagając wielogodzinnego, często nawet kilkudniowego przestoju.
 
Chcielibyśmy Państwu zaoferować unikalne i innowacyjne rozwiązanie powyższego problemu narzędzie sprawdzone podczas kilkuset projektów upgrade i transformacji systemów SAP. Narzędzie z powodzeniem stosowane przez SI-Consulting także w Polsce. SNP T-Bone umożliwia upgrade systemu i konwersję na Unicode zachowaniem jak najmniejszego wpływu na bieżącą działalność operacyjna przedsiębiorstwa. 
 
SNP T-Bone oddziela proces upgrade systemu od transferu (migracji) danych. Automatyzuje i wspiera Zmiany  Procesów: analizę repozytorium, migrację danych i konwersję do Unicode. Stosowane narzędzie pozwala uniknąć problemów w czasie analizy repozytorium wewnętrzne i zewnętrzne rozszerzenia są sprawdzane pod kątem użyteczności, konfliktów i zgodności (w tym zgodności z Unicode).
 
Cały proces jest monitorowany przy użyciu centralnego kokpitu nie ma ograniczeń co do liczby i rozmiarów mandantów mogących równocześnie uczestniczyć w migracji danych a sam proces może być wielokrotnie powtarzany.
 
Dzięki podejściu i technologii skracającej niezbędny czas wyłączenia systemu (Near Zero Downtime), SNP T-Bone jest w stanie zapewnić operacyjny okres niedostępności systemu krótszy niż jedna godzina! W czasie trwania migracji na systemie źródłowym działają procesy dialogowe (mogą pracować użytkownicy) a wszelkie zmiany są rejestrowane.
 
Planujesz upgrade?
Rozpocznij od analizy systemu SAP.
Za pomocą narzędzia SNP T-Bone System Scan dokonujemy szczegółowego sprawdzenia (skanu) systemu a następnie przy użyciu kolejnych narzędzi dobierana jest optymalna procedura i scenariusz migracji na którą składa się wiele równoległych kroków.
 
Główne zalety automatyzacji procesu Upgrade SAP:
 • minimalizacja czasu niedostępności systemu (tzw. downtime)
 • mniejsze zaangażowanie użytkowników, dla większości projekt przebiega niezauważony!
 • niższe koszty operacyjne
 • automatyzacja i uproszczenie kompleksowego procesu SAP upgrade, konwersji Unicode czy adaptacji repozytorium
 • mniejsza liczba wgrywanych poprawek w porównaniu do tradycyjnej metody upgrade
 • Rozdzielenie upgradu od przeniesienia danych:
 • przyszły system wcześniej dostępny
 • szybkie rozpoczęcie i zakończenie testów
 • zmniejszenie ryzyka dla startu produktywnego po upgrade (system produktywny w starej wersji jest zachowany do momentu podjęcia decyzji o wyłączeniu)
 • rejestracja zmian konfiguracyjnych w początkowej fazie po upgrade
 
Zapewniamy kompleksowe wsparcie całego procesu związane ze zmianą wersji systemy SAP.
 « powrót

Informacje, które również mogą Cię interesować

NEWS

Upgrade systemu SAP w Randstad Sp. z o.o.


30.09.2011 - Newsy

Upgrade systemu SAP w Telefonii Dialog SA


16.05.2007 - Newsy

Spotkanie partnerów firmy SNP w Heidelberg


25.06.2009 - Newsy

BAZA WIEDZY

Upgrade systemu SAP w Cadbury