Już ponad 300 Klientów wybrało SI-Consulting jako partnera do wdrożenia JPK!

Przeszło trzystu Klientów pracujących na systemie SAP ERP skorzystało ze wsparcia SI-Consulting w obszarze Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Szczególnym wyzwaniem, któremu z sukcesem sprostaliśmy, było dostarczenie rozwiązania dla Klientów objętych obowiązkiem raportowania w formacie JPK od 1 lipca 2016 r. Przepisy nakładające na firmy takie obowiązki weszły przecież w życie dopiero w marcu 2016 r. Zatem czasu na dostosowanie się przedsiębiorstw do wymogów Ministerstwa Finansów było niezwykle mało – podkreśla Renata Rokita, dyrektor Działu Konsultingu SAP SI-Consulting.

Klienci oceniają rozwiązanie SI-Consulting bardzo dobrze przede wszystkim ze względu na fakt, że jest ono kompleksowe i w pełny sposób obsługuje cały proces – od gromadzenia danych poprzez tworzenie plików xml, aż po opatrzenie plików podpisem cyfrowym i umieszczenie na portalu Ministerstwa Finansów. Dodatkowym atutem SAF-T jest fakt, że rozwiązanie jest łatwe w obsłudze i intuicyjne – pozwala na przygotowanie plików bezpośrednio przez osoby odpowiedzialne za przygotowanie sprawozdań finansowych, bez konieczności wsparcia IT. Również samo wdrożenie jest na tyle nieskomplikowane, że wielu Klientów zdecydowało się wykonać je samodzielnie, korzystając jedynie z wiedzy zdobytej na warsztatach szkoleniowych.

Włączenie opracowanego przez SI-Consulting rozwiązania do katalogu produktów SAP daje z kolei Klientom dodatkowe poczucie bezpieczeństwa związane z objęciem rozwiązania opieką maintenance producenta oprogramowania, firmy SAP.

Sposób raportowania w ramach Jednolitego Pliku Kontrolnego zapewne będzie podlegał jeszcze zmianom, jak pokazuje przykład zmian w JPK_VAT, które zostały wprowadzone przez Ministerstwo Finansów od 1 stycznia 2017 r. Wybór rozwiązania standardowego, objętego opieką producenta, firmy SAP, jest w takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem.

Dodatkowo, SI-Consulting przygotowało narzędzie, które umożliwia samodzielną kontrolę wygenerowanych plików Jednolitego Pliku Kontrolnego. Analizator JPK, bo o tym narzędziu mowa, zapewnia kompleksową weryfikację poprawności, a także kontroli zawartości JPK, niezależnie od źródła ich pochodzenia. Zawiera kilkaset testów technicznych oraz 50 testów merytorycznych, pozwalających spojrzeć na przedsiębiorstwo z nieco szerszej perspektywy. Więcej informacji na stronie www.vademecum-jpk.pl

JPK dla MŚP – obowiązek od 1 stycznia 2017 r.

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązkiem JPK objęte zostały firmy segmentu MŚP. Wychodząc naprzeciw małym i średnim przedsiębiorstwom, SI-Consulting przygotował program Kreator JPKxls, który w bardzo prosty sposób umożliwia przygotowanie plików JPK, ich wysyłkę do Ministerstwa Finansów, a w powiązaniu z Analizatorem JPK – stanowi pełny pakiet narzędziowy, ułatwiający spełnienie obowiązków związanych z JPK.

Zapraszamy do zapoznania się z dodatkowymi informacjami oraz pobrania demonstracyjnej wersji programu Analizatora JPK, dostępnych w kompendium wiedzy SI-Consulting o JPK: www.vademecum-jpk.pl