MSSF 16. Jak płynnie dostosować się do nowych wymogów dotyczących leasingów wykorzystując SAP?

Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej nr 16 (MSSF16).

W myśl nowych przepisów dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku, zaczął obowiązywać nowy Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej nr 16 opublikowany przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Wymaga on od leasingobiorcy ujęcia prawie wszystkich umów noszących znamiona leasingu w bilansie. 

Zmiana ta ma na celu zwiększenie porównywalności wskaźników finansowych pomiędzy spółkami, niemniej jednak wpływa także istotnie na postrzeganie wyników przedsiębiorstwa przez kredytodawców, leasingodawców, kontrahentów jak również udziałowców oraz akcjonariuszy. Biorąc pod uwagę te czynniki, niezwykle istotnym staje się kwestia poprawnej kwalifikacji poszczególnych umów zgodnie z nowymi wymogami, ich rejestracji w ewidencji Środków Trwałych, jak również właściwej kalkulacji wartości aktywów, zobowiązań, odsetek oraz amortyzacji.

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów wykorzystujących na co dzień oprogramowanie SAP opracowaliśmy rozwiązanie, które w maksymalnym stopniu umożliwia płynne wdrożenie stosowania MSSF16. Odwołuje się ono do najlepszych praktyk stosowanych przez SAP.

Nasze narzędzie jest w pełni zintegrowane z systemem SAP Klienta i realizuje najważniejsze funkcje w ramach nowego standardu:

  • prowadzenie rejestru umów wraz ze szczegółową analizą podlegania ich pod obowiązek MSSF16,
  • detekcja umów (najmu, dzierżawy, leasingu) podlegających pod regulacje MSSF16,
  • kalkulacja wszystkich parametrów związanych z aktywem (wartość aktywa, wartość zobowiązania, odsetki, amortyzacja),
  • automatyczne tworzenie Środka Trwałego, lub przypisanie istniejącego do tworzonych umów długoterminowych,
  • automatyzacja księgowań okresowych,
  • integracja umów i rat z rejestrem faktur,
  • programowe wsparcie migracji danych umów, bez konieczności ich ręcznego wprowadzania,
  • system raportowy,
  • przypominanie o ważnych terminach, takich jak wypowiedzenie, czy przedłużenie umowy.

Pomimo skomplikowanego zagadnienia jakim jest MSSF16, nasze rozwiązanie charakteryzuje się ergonomią i krótkimi terminami wdrożenia. Po implementacji Klient zyskuje ograniczenie kosztów działu księgowego, zwiększenie bezpieczeństwa danych, zmniejszenie ryzyka błędów i pomyłek oraz pełen rejestr odzwierciedlający, przyczyny i sposób rozliczania wybranych umów długoterminowych w aktywa przedsiębiorstwa, który jest nieodzownym narzędziem wsparcia dla Głównych Księgowych podczas badania sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów.

Pliki do pobrania