Podsumowanie I półrocza 2020 r.

Czynnikiem, który wywarł największy wpływ na wszystkie branże, w pierwszym półroczu 2020 roku, był koronawirus. Czas pandemii okazał się przełomem w postrzeganiu tematu cyfryzacji – jej status z perspektywy dalszej przeszedł na pilną, niezbędną potrzebę. Szczególnie mocno zarysował się model, który widoczny jest już od jakiegoś czasu - "Świat jako usługa". Oparty jest o mniejsze lub większe usługi, poczynając od dostępu do biurka, a kończąc na dostępie do systemu ERP. Możliwość korzystania z usługi, kiedy potrzebujemy łączy się z dostępnością z dowolnego miejsca na świecie. Grupa Impel mogła sprawnie przejść z trybu pracy stacjonarnego na zdalny, dzięki posiadaniu znacznej części backoffice’owych usług IT właśnie w takim modelu. SI-Consulting dzięki elastycznej infrastrukturze, bliskiej współpracy z dostawcami i doświadczeniu w dostarczaniu usług IT zdalnie, niemal natychmiast umożliwiło przestawienie się na nowy model pracy i zachowanie ciągłości działania w obliczu kryzysu. 

SI-Consulting od dłuższego czasu zdecydowanie stawia na obszar R&D i nowoczesnych technologii. Wspiera firmy w digitalizacji i pokonywaniu licznych przeszkód w skutecznym jej rozpoczęciu. Działając na rynku IT, stale poszukuje szans i sposobów na poszerzenie możliwości zdobywania kolejnych rynków. Pozyskanie innowacyjnego zespołu Trifinity to idealna synergia świata korporacji i start-upowego, która pozwala w jeszcze pełniejszy i kompleksowy sposób dostarczać usługi z zakresu technologii, łącząc rozwiązania takie jak SAP z obszarem nowych technologii, w tym blockchain i sztucznej inteligencji. Utworzenie w SI-Consulting nowego działu New Technology Hub miało również głębszy wymiar - aktywnej walki z kryzysem, pomocy innym firmom w dostosowaniu się do nowych warunków niezależnie od branży, zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych.

W związku z niedogodnościami wynikającymi z rozpoczętej w marcu kwarantanny nastąpiło przyspieszenie prac nad oprogramowaniem SI-SIGN i poszerzenie listy funkcjonalności, także pod kątem głosowań jawnych i tajnych dla spółek handlowych (obecnie z o.o. oraz spółek akcyjnych). Dzięki zastosowaniu zaawansowanej kryptografii oraz technologii blockchain, cyfrowe bezpieczeństwo dociera do klientów, którzy najbardziej tego potrzebują.
Bogate doświadczenie związane z wdrażaniem produktów cyfrowych w środowisku zdalnym, zbierane na długo przed wybuchem pandemii COVID-19, pozwoliło na szybkie dostosowanie się do zmieniającego się świata. Eksperci SI-Consulting wspólnie z zaprzyjaźnioną firmą INNOVATIKA przeprowadzili serię webinarów prezentujących podejście do szybkiego wytwarzania produktu cyfrowego, które pozwala na przejście od fazy konceptu do działającego produktu (MVP) nawet w 6 tygodni.

W tym czasie SI-eCommerce, spółka-córka SI-Consulting, rozpoczęła oferowanie SAP Upscale dla tych, którzy chcą sprawnie i szybko uruchomić sprzedaż e-commerce. Dzięki eksperckiemu wsparciu nowoczesna platforma e-commerce Cloud może zostać wdrożona w zaledwie kilka tygodni. Co istotne SAP Upscale to również wsparcie w zakresie promocji, marketingu, mobilnych płatności, a także segmentacji.
Również rozwiązania wcześniej oferowane trafiły w aktualne zapotrzebowania. SI-EFAKTURA służy wystawianiu, dystrybucji, rejestracji potwierdzenia odbioru dokumentu online oraz archiwizacji w postaci elektronicznej faktur wysyłanych jako efaktury, jak również generowanych w formie papierowej. Z kolei SI-FLOW to najlepszy sposób na zniwelowanie problemów związanych z tradycyjnym (papierowym) obiegiem faktur. Natomiast robotyzacja sprawia, ze pracownicy mogą szybciej i efektywniej wywiązywać się z obowiązków. Skupiają się wyłącznie na najważniejszych zadaniach, a prace żmudne i powtarzalne powierzają robotom. W oparciu o autorską metodologię SI-Consulting możliwa jest efektywna migracja z oprogramowania SAP ERP do nowej generacji SAP S/4HANA, jak również wsparcie przy pozostałych rozwiązaniach SAP. Pakiet C/4HANA usprawnia utrzymanie klienta w centrum uwagi i ukierunkowanie na jego doświadczenia (customer experience).