SI-Consulting „Przedsiębiorstwem Fair Play” 2019

SI-Consulting już po raz 12. otrzymało Certyfikat Jakości Biznesu „Przedsiębiorstwo Fair Play”.  Kapituła Programu - nieprzerwanie od 2008 roku - postrzega nas jako firmę rzetelną, wrażliwą na potrzeby środowiska lokalnego, aktywnie uczestniczącą w przedsięwzięciach charytatywnych, terminowo wywiązującą się z zobowiązań wobec Skarbu Państwa oraz stwarzającą swoim pracownikom warunki sprzyjające efektywnej pracy i rozwojowi zawodowemu. Wyróżnienie certyfikatem „Przedsiębiorstwo Fair Play” świadczy również o tym, że jesteśmy stali we współpracy 
z kontrahentami i nie mamy wobec nich zaległości, a oferowane przez nas produkty i usługi zadowalają nawet najbardziej wymagających odbiorców. 

Certyfikat Jakości Biznesu „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest przyznawany firmom od ponad 20 lat. Historia tego wyróżnienia sięga 1997 roku i organizowanego przez Polską Fundację Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw (obecnie PARP) konkursu na projekty dotyczące promocji kultury przedsiębiorczości w Polsce. Zwycięski projekt Instytutu Badań nad Demokracją 
i Przedsiębiorstwem Prywatnym oraz Krajowej Izby Gospodarczej przyczynił się do powstania „Zasad etycznej odpowiedzialności biznesu”, a następnie programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”, który funkcjonuje od 1998 r. 


Dziękujemy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz Kapitule Programu za przyznanie Certyfikatu jakości Biznesu „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2019. To cenne wyróżnienie utrwala nas w przekonaniu, że podążamy we właściwym kierunku, a praca całego zespołu SI-Consulting jest doceniana przez klientów i instytucje zewnętrzne.