SI-Consulting srebrnym partnerem Microsoft

Z ostatniej chwili: uzyskaliśmy poziom SILVER w relacjach partnerskich z Microsoft! Uczestnictwo w programie potwierdza wysokie kompetencje naszych specjalistów i dowodzi eksperckiego poziomu świadczonych usług.
 
Partnerskie relacje z Microsoft ułatwiają nam dostęp do najnowszych technologii i najbardziej aktualnej wiedzy. Nie bez znaczenia pozostaje wykorzystanie przez nasz zespół szerokiego spektrum narzędzi Microsoft nie tylko w obszarze Data Platform, lecz także Software Development oraz nacisk na aplikacje przygotowywane w technologii .NET.