"Will Covid-19 Spur Innovation: 4 Insights for Entrepreneurs"- artykuł dr Agaty Slater.

Czy kryzys można przekuć na szansę rozwoju? Epidemia koronawirusa wyostrzyła potrzebę cyfryzacji, jednocześnie stwarzając pole dla nowych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych. O potrzebie proaktywnego podejścia do innowacji, szansach i ryzykach, które objawiły się w tym obszarze w związku z epidemią pisze w najnowszym artykule - Will Covid-19 Spur Innovation: 4 Insights for Entrepreneurs- dr Agata Slater.