Business Warehouse

W dzisiejszych czasach firmy zmuszone są do adaptowania się do zmieniających się warunków rynkowych. To wymaga idealnych narzędzi analitycznych i rozwiązań planistycznych pozwalających przewidywać warunki rynkowe z właściwym wyprzedzeniem. Naprzeciw tym wymaganiom wychodzi  oferowany przez SI-Consulting Business Intelligence, czyli rozwiązanie oparte na dwóch platformach: SAP Netweaver i BusinessObjects Enterprise.

Hurtownia Danych SAP

Sercem naszych rozwiązań BI jest, wykorzystywana przez tysiące przedsiębiorstw na całym świecie, Hurtownia Danych SAP. Architektura hurtowni składa się z trzech warstw: źródłowej, aplikacyjnej i raportującej. Zadaniem Hurtowni Danych jest wspieranie przetwarzania i przechowywanie informacji dla celów strategicznych i analitycznych (w przeciwieństwie do systemów transakcyjnych realizujących przetwarzanie dla celów operacyjnych). Narzędzie pozwala łączyć dane pochodzące ze źródeł SAP oraz z systemów zewnętrznych. W systemie SAP BW dane podlegające analizom dzielą się na dwie kategorie: dane transakcyjne odzwierciedlające zdarzenia gospodarcze i dane podstawowe będące słownikami pojęć biznesowych.

Hurtownia Danych firmy SAP posiada wbudowany interfejs prezentacji danych. Razem z aplikacją firma SAP dostarcza predefiniowane rozwiązania, dla różnych branż i obszarów działalności biznesowej przedsiębiorstwa, które znacznie skracają czas projektu.

BusinessObjects

Mechanizm implementacji nowych procesów często skupia się na efektywności, zapominając o ludziach korzystających z rozwiązań. W naszej firmie nie zapominamy o użytkownikach końcowych, dlatego poszerzyliśmy ofertę o aplikacje BusinessObjects. Portfolio rozwiązań BusinessObjects zawiera bogaty wybór narzędzi i aplikacji: od dobrze znanego Crystal Reports pomagającego w raportowaniu sformatowanym, przez pulpity Xcelsius dla kadry zarządczej przedsiębiorstwa, po najnowsze rozwiązania jak SAP BusinessObjects Explorer wspomagający szybkie i efektywne wyszukanie pożądanej informacji oraz jej wizualizację.

Rozwiązania BusinessObjects implementujemy w oparciu o Hurtownię Danych SAP oraz inne moduły ERP.

Oferta 

Nasze doświadczenie pokazuje, że dobrze zaprojektowany i wdrożony system BI pozwala w szybszym tempie osiągnąć zamierzone cele przy mniejszym wykorzystaniu środków. Oferta zawiera:

  • analizę wymagań funkcjonalnych
  • tworzenie modelu danych na potrzeby Hurtowni Danych
  • migrację danych z funkcjonujących systemów informatycznych
  • modelowanie danych w celu łatwego tworzenia raportów 
  • tworzenie modeli planistycznych, wdrożenie SEM (Zarządzania Strategicznego Przedsiębiorstwem)
  • implementację aplikacji analitycznych BusinessObjects oraz SAP
  • projektowanie wachlarza raportów na potrzeby Klienta

Zatrudniamy konsultantów o różnych specjalizacjach modułowych co pozwala na przedstawienie kompletnej oferty implementacji SAP BW razem z innymi modułami systemu SAP ERP, które w naszych rozwiązaniach funkcjonują jako systemy źródłowe. Wśród naszych klientów mamy największe polskie firmy z różnych branż, m.in.: IMPEL S.A., PKP Cargo, PGNiG, TEB S.A.

BusinessObjects Edge

Oferta SI-Consulting została rozszerzona o kompletne rozwiązanie BI firmy SAP BusinessObjects dla małych i średnich przedsiębiorstw - pakiet BusinessObjects Edge. Jesteśmy  świadomi tego, jaką wartość w szybko zmieniającym się otoczeniu rynkowym mają aktualne dane, dlatego obecnie nasz dział R&D pracuje nad rozwiązaniami mobilnymi BI oraz rozwiązaniami dostarczającymi użytkownikowi informację w czasie rzeczywistym.

Hurtownia danych (ang. data warehouse) - rodzaj bazy danych, która jest zorganizowana i zoptymalizowana pod kątem pewnego wycinka rzeczywistości. W skład hurtowni wchodzą zbiory danych zorientowanych tematycznie. Dane te często pochodzą z wielu źródeł, są zintegrowane i przeznaczone wyłącznie do odczytu. W praktyce hurtownie są bazami danych integrującymi dane z wszystkich pozostałych systemów bazodanowych w firmie. Ta integracja polega na cyklicznym zasilaniu hurtowni danymi systemów produkcyjnych (baz lub systemów może być dużo i mogą być rozproszone).