C/4HANA

SAP Customer Experience (C/4 HANA) to pakiet, na który składa się pięć rozwiązań chmurowych: Customer Data Cloud, Marketing Cloud, Commerce Cloud, Sales Cloud oraz Service Cloud. Narzędzia te wspierają wszelkie wielokanałowe interakcje z klientem na wszystkich etapach cyklu życia klienta począwszy od marketingu, poprzez sprzedaż zarówno w tradycyjnym jak i Internetowym kanale, aż do obsługi posprzedażowej, pozwalając na budowanie trwałej relacji prowadząc do uczenia z klienta ambasadora danej marki.  Dodatkowo dzięki rozwiązaniu SAP XM (Qualtrics) pozwalającemu na połączenie danych operacyjnych (ang. Opertational data) z poszczególnych chmur wraz z danymi o doświadczeniach (ang. eXperience data) możliwe staje się zarządzenie doświadczeniami (ang. experience management). Co warte jest podkreślenia – w zależności od potrzeb można zaimplementować wybrane narzędzie/narzędzia albo wszystkie razem, tworząc jeden spójny system do obsługi procesów bez względu na wykorzystywane rozwiązania backoffice.

Rozwiązania Customer Experience

SAP Sales Cloud 

SAP Sales Cloud to rozwiązanie oferujące automatyzację procesu sprzedaży (ang. Sales Force automation), dzięki któremu można przenieść na nowy poziom pracę handlowca i obsługę klienta. Dostęp do zawsze aktualnych danych o kliencie, wsparciu na wszystkich etapach ścieżki sprzedażowej i rozbudowana analityka umożliwiają poprawienie wyników, kreowanie dodatkowej sprzedaż, przekraczanie założone przychodów oraz budowanie sprawnego i skutecznego zespołu handlowego. SAP Sales Cloud pomaga firmom zmierzyć się z wyzwaniami, które utrudniają realizację zamierzonych celów pozwalając  działać szybko, precyzyjnie i co najważniejsze sprzedawać więcej.

SAP Sales Cloud to solidna platforma sprzedaży dla całego zespołu handlowego, w ramach której niezależnie od tego czy pracownicy są w podróży służbowej, pracują z domu czy u klienta mają dostęp do systemu poprzez ergonomiczny interfejs na laptopie, telefonie komórkowym lub tablecie, również offline.  System dostarcza spójne i aktualne dane dając możliwość podejmowania świadomych decyzji biznesowych od etapu potencjalnej szansy do zlecenia sprzedaży (ang. lead-to-cash).

Przykładowe korzyści z wdrożenia SAP Sales Cloud:

 • Automatyzacja sprzedaży
 • Kontrola lejka sprzedaży, planów sprzedażowych i kluczowych wskaźników efektywności KPI (ang. Key Performance Indicators)
 • Zwiększenie efektywności prowadzonych działań handlowych, łatwe i szybkie tworzenie ofert handlowych, co w rezultacie prowadzi do wzrostu satysfakcji klienta
 • Kontrola marży oraz prowizji handlowca
 • Efektywniejsze wdrażanie pracowników
 • Dostęp do informacji ze systemów backoffice dzięki integracji z rozwiązaniami ERP

SAP CPQ  

SAP CPQ ( z ang. Configure Price and Quote ) jako część Sales Cloud pozwala sprzedawać skutecznie, efektywnie oraz inteligentnie. Dzięki możliwości konfigurowania produktów i usług na potrzeby procesu ofertowania, kalkulowania ceny oraz  generowania atrakcyjnych graficznie ofert umożliwia oferować właściwy produkt w odpowiedniej cenie, we właściwym czasie oraz przyspieszyć sprzedaż przez dowolny kanał.

Przykładowe korzyści z wdrożenia SAP CPQ:

 • Łatwość użycia oraz duża wydajność nawet podczas budowania bardzo złożonych ofert
 • Zwiększenie wartości oferty dzięki proponowaniu dodatkowych produktów
 • Eliminacja błędów w ofertach oraz zabezpieczenie marży
 • Łatwy rozwój dzięki skalowalności i elastyczności rozwiązania
   

SAP Commissions

SAP Commissions jest kompleksowym, w pełni zautomatyzowanym  rozwiązaniem do wyliczania premii i prowizji dla sprzedaży pośredniej jak i bezpośredniej. Pozwala opracować przejrzysty system prowizyjny i motywacyjny od momentu zlecenia sprzedaży do płatności.

Przykładowe korzyści z wdrożenia SAP Commissions:

 • Zwiększenie efektywności i usprawnienie realizacji sprzedaży dzięki wizualizacji prognozy prowizji dla menedżera oraz przewidywana prowizja od sprzedaży dla zespołu handlowego
 • Krótszy czas na wyliczanie prowizji oraz  możliwość szybkiego wprowadzenia zmian do istniejących planów motywacyjnych
 • Redukcja błędów rozliczeniowych przy płatności prowizji, gwałtowny spadek sporów, zmniejszenie nadpłat
   

SAP Service Cloud 

SAP Service Cloud to rozwiązanie, które pozwala osiągnąć wysoki poziom obsługi serwisowej, stawiając sobie za cel kreowanie zadowolenia oraz budowanie lojalności klientów. Daje ono możliwość skutecznej i sprawnej interakcji za pomocą jednej platformy, skupiającej wiele kanałów komunikacyjnych. W dzisiejszych czasach obsługa serwisowa nie jest już wyłącznie elementem procesu posprzedażowego. Dzięki rozwojowi nowoczesnych, bezpośrednich kanałów komunikacyjnych, wykraczających poza tradycyjny kanał telefoniczny czy pocztę elektroniczną, takich jak social media, konieczna jest kompleksowa obsługa nie tylko obecnych, stałych klientów, ale również tych potencjalnych, którzy stanowią szanse na realny zysk. W związku z tym procesy sprzedażowe i serwisowe przeplatają się.

Przykładowe korzyści z wdrożenia Service Cloud:

 • Analizowanie i kategoryzowanie zgłoszeń serwisowych z różnych kanałów komunikacji (zapewnienie omnikanałowości) wraz przekierowaniem do odpowiedniego przedstawiciela serwisowego, dodatkowo wspierane przez uczenie maszynowe (ang. Machine Learning). Skutkuje to nie tylko znaczną oszczędnością czasu, ale również redukuje potencjalną frustrację klienta.
 • Udostępnienie klientowi możliwości pozostawienia informacji zwrotnej odnośnie obsługi na każdym etapie procesu biznesowego
 • Pełna informacja o procesach sprzedażowych dzięki integracji z SAP Sales Cloud
 • Dostęp do informacji ze systemów backoffice dzięki integracji z rozwiązaniami ERP
 • Dostęp mobilny pozwalający serwisantom realizować prace w terenie
 • Wgląd w czasie rzeczywistym w aktualny stan i wydajność pracy poszczególnych pracowników przekładający się na łatwiejsze wypełnianie postawionych celów
   

SAP FSM (Field Service Management)

SAP Field Service Management (FSM) jako kluczowy element SAP Service Cloud, nowoczesnym rozwiązaniem, które wspiera w sposób profesjonalny i efektywny procesy obsługi zgłoszeń serwisowych w terenie i przyspiesza ich skuteczne rozwiązywanie. Klienci oczekuje szybkiej reakcji oraz profesjonalnej obsługi na każdym etapie zgłoszenia, z drugiej strony przedsiębiorstwa potrzebują narzędzi umożliwiających optymalizację czasu pracy zasobów ludzkich z pełną transparentnością o prowadzonych działaniach. Rozwiązanie FSM daje taką możliwość, pozwalając na sprawną identyfikację dostępnych zasobów z odpowiednim poziomem wiedzy dostosowanym do danego typu zgłoszenia serwisowego. Dzięki ergonomicznemu i mobilnego interfejsowi pozwalającemu na pracę również w trybie offline, umożliwia szybkie realizowanie zadań w systemie bez względu na lokalizację, wspomagając w ten sposób obsługę zadań serwisowych.

Przykładowe korzyści z wdrożenia SAP FSM:

 • Każdy specjalista uzyskuje dostęp na urządzeniach mobilnych do wszelkich informacji, które pomogą w kompleksowym rozwiązaniu problemu, w tym również do historii zgłoszeń klienta czy też dostępności części, niezależnie od tego czy są podłączeni do sieci internetowej czy też pracują offline.
 • Rozwiązanie to daje również możliwość budowania zespołów złożonych z wykwalifikowanych techników serwisowych, w tym partnerów, klientów i freelancerów aby rozwinąć sieć serwisową i tym samym sprostać wymaganiom współczesnego klienta, który oczekuje szybkiej reakcji, pełnego wachlarza usług oraz profesjonalnej obsługi.
 • Optymalizacja zasobów ludzkich dzięki możliwości planowania i harmonogramowania zadań, również w sposób automatyczny

SAP Marketing Cloud

SAP Marketing Cloud to rozwiązanie do zarządzania działaniami marketingowymi pozwalające  w czasie rzeczywistym gromadzić i przetwarzać dane dotyczące interakcji i poziomu zaangażowania klientów, a także implementować skuteczne kampanie i reguły marketingowe. Dzięki tworzeniu profilu konsumenta oraz klienta (złotego rekordu, ang. Golden Record) na podstawie danych z wielu systemów, możliwe staje się budowanie modeli segmentacji pozwalających na prowadzenie spersonalizowanych kampanii marketingowych oraz rekomendacji produktów w wszystkich kanałach komunikacji. Integracja z Sales Cloud umożliwia późniejszą szybką obsługę wygenerowanych leadów sprzedażowych, a planowanie marketingowe wsparte poprzez mechanizm analityczne pozwala na ciągłą kontrolę wydajności i wskaźników marketingowych.

Przykładowe korzyści z wdrożenia SAP Marketing Cloud :

 • Budowanie zaangażowania klienta w różnych kanałach
 • Segmentowanie i tworzenie grup docelowych na podstawie danych z wielu systemów pozwalające jeszcze lepiej poznać klientów i ich upodobania
 • Projektowanie i prowadzenie spersonalizowanych kampanii marketingowych wraz z rekomendacjami produktowymi
 • Analizować zachowania klienta w czasie rzeczywistym

SAP Customer Data Cloud

SAP Customer Data Cloud jest narzędziem do zarządzania danymi użytkowników i ich zgodami na przetwarzanie tych danych. Siłą tego rozwiązania jest centralizacja wielu źródeł, ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych informacji w bogate, zunifikowane profile klientów 360°.

Przykładowe korzyści z wdrożenia SAP Customer Data Cloud

 • Dzięki umieszczeniu zarządzania danymi w jednym miejscu, umożliwimy użytkownikowi końcowemu wygodny, prosty i bezpieczny dostęp do jego danych i zgód, pozwalając również na ich zmianę w dowolnym momencie.
 • Scentralizowanie systemu danych i zgód daje pewność natychmiastowego rozpropagowania zmian we wszystkich pozostałych systemach.

SAP Commerce Cloud

SAP Commerce Cloud jest to platforma eCommerce oferująca spersonalizowane rozwiązania wspierające omnikanałową sprzedaż zarówno w kanale B2B oraz B2C. Rozwiązanie pozwala na kompleksowe zarządzanie katalogiem produktów, ceną oraz pełną automatyzację procesu zarządzania zamówieniami w kanale online, a dzięki akceleratorom branżowym możliwa jest jego szybka implementacja.

Przykładowe korzyści z wdrożenia SAP Commerce Cloud:

 • Usystematyzowanie oferty produktowej dzięki rozwiązaniom PIM (ang. Product Information Management) pozwalającym na kompleksowe zarządzanie katalogiem produktów
 • Omnikanałowość
 • Automatyzacja zamówień wraz z integracją ze systemami backoffice takimi jak ERP
 • Dostęp mobilny
 • Połączenie kanału sprzedaży Internatowej z tradycyjnym kanałem sprzedaży dzięki integracji z SAP Sales Cloud
Co umożliwiają rozwiązania CX?

 

Produkty