S/4HANA

S/4 HANA to nowoczesny pakiet oprogramowania wspierający zarządzanie przedsiębiorstwem w sposób efektywny i nowoczesny, wykorzystując najlepsze w swojej klasie rozwiązania i technologie wspierające biznesowa transformację i digitalizację procesów biznesowych.

 

Procesy obsługiwane cyfrowo

Analiza efektywności organizacji w czasie rzeczywistym pozwala zoptymalizować procesy w firmie - od planowania zakupów i sprzedaży, przez zarządzanie łańcuchem logistycznym, po analizy, zamknięcia okresów oraz zarządzanie finansami.

Przedsiębiorstwa coraz częściej doświadczają nowego poziomu zmienności rynku, która w sposób rewolucyjny wpływa na podejście, w zakresie angażowania się w kontakty z inwestorami, klientami, dostawcami, organami regulacyjnymi i pracownikami. Ta zmienność wynika nie tylko z tradycyjnych obszarów, takich jak ryzyko cen walut czy zmiany cen surowców, ale także ze zmienności makroekonomicznej, innowacyjnych metod działania konkurencji oraz coraz szybciej zmieniających się preferencji konsumentów i pracowników. Ponadto zmienność polityki podatkowej i złożone wymogi regulacyjne stanowią wyzwanie dla pozyskiwania, analizowania i dostarczania szczegółowych i bardziej wiarygodnych informacji w czasie rzeczywistym. Wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami wymagają oparcia swoich procesów na innowacjach, tak aby elastycznie dostosowywać się do zmian, zarządzać zmiennością i znaleźć nowe możliwości tworzenia wartości. SAP S/4 HANA jest finansową platformą innowacji, która umożliwia cyfryzację biznesu, łącząc procesy biznesowe i analizy w jeden płynny, cyfrowy świat. Stanowi fundament inteligentnego przedsiębiorstwa.

System S/4 HANA obsługuje procesy firmy „end to end”

„Record to report”

Całościowy scenariusz finansowy, który odnosi się do szybszego, ciągłego i prawidłowego zamknięcia finansowego. Scenariusz ten rozpoczyna się od rejestrowania danych księgowych dla wielu firm, planów kont itd., a kończy zamykaniem ksiąg i tworzeniem sprawozdań finansowych (np. w zakresie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, US GAAP lub innych lokalnych wymogów regulacyjnych).

Korzyści:

 • Uniwersalna księga główna powoduje brak konieczności dokonywania uzgodnień
 • Pełna transparentność danych
 • Operacje rozliczane w czasie rzeczywistym
 • Szybszy i efektywniejszy, zautomatyzowany proces zamykania okresów
 • Konsolidacja danych w czasie rzeczywistym
 • Raportowanie i analizy dostępne „ad hoc” bez potrzeby transferu do hurtowni danych i agregacji 
„Order to cash”

Całościowy scenariusz zapewniający płynny, zautomatyzowany proces przetwarzania zamówień klientów zaczynając od oferty a  kończąc na ewidencji płatności. 

Korzyści:

 • Wielokanałowy dostęp do wiarygodnego centralnego i aktualnego źródła danych o produktach, klientach, cennikach, promocjach.
 • Automatyzacja procesu i mechanizmy pracy grupowej
 • Masowe przetwarzanie danych
 • Skalowalność procesów
 • Inteligentne mechanizmy rozpoznawania i łącznia płatności
 • Ergonomiczna obsługa
„Procure to pay”

Kompleksowy proces efektywnej współpracy między kupującym a dostawcą oraz zgodnymi i wydajnymi procesami elektronicznej wymiany danych partnerów handlowych. Scenariusz ten obejmuje planowanie zakupów, zarządzanie zapotrzebowaniami i tworzenie zamówień zgodnie z zasadami obowiązującymi w organizacji, realizację zamówień od dostawców, weryfikację dostaw, obsługę procesów magazynowych rozliczanie zobowiązań dostawcy wraz z usprawnieniem procesów rozliczania zobowiązań. 

Korzyści: 

 • Całościowa Kontrola w łańcuchu dostaw
 • Standaryzacja i efektywność procesów zakupowych
 • Wydajniejsze zarządzanie cyklem życia produktu
 • Kompleksowe zarządzanie działaniami rynkowymi
 • Optymalne dopasowanie do potrzeb branży

Kluczowe cechy systemu S/4 HANA

Rozwiązanie zintegrowane - zostało ono zaprojektowane i stworzone jako zestaw aplikacji biznesowych działających na jednej bazie danych i jednym modelu danych. Integracja wewnętrzna systemu zapewnia autoryzowanym użytkownikom jednolity i spójny wgląd w dane.

Podział na aplikacje biznesowe (moduły) jest umowny - stanowią one jedną całość. Użytkownik systemu przechodzi proces rejestracji tylko  raz, po czym może korzystać z „modułów” zgodnie z   przydzielonymi mu rolami i uprawnieniami.

Rozwiązanie czasu rzeczywistego  jednokrotne wprowadzenie danych sprawia, że są one  natychmiast widoczne  (tak jak nakazuje logika aplikacji)  we wszystkich obszarach funkcjonalnych systemu, tam gdzie są wymagane dla pozostałych autoryzowanych użytkowników. Umożliwia ono organizacjom rozwiązywanieć w czasie rzeczywistym wszelkich zagadnień biznesowych zarówno na szczeblu operacyjnym, jak i na szczeblu strategicznym.

Rozwiązanie dostarczane z otwartym kodem źródłowym - klienci mają możliwość samodzielnego rozwijania produktu o własne funkcjonalności i aplikacje generujące przewagi konkurencyjne. Technologia „in memory” pozwala na korzystanie z zaawansowanych narzędzi analitycznych i predykcyjnych bazując bezpośrednio na danych źródłowych w systemie, co pozwala na szybsze i trafniejsze reagowanie na sytuację na rynku czy przebieg konkretnego procesu czy operacji.

Produkty