S/4HANA

Zostań liderem cyfrowej transformacji!

 

SAP S/4HANA to nowoczesny system ERP dla inteligentnego przedsiębiorstwa zaprojektowany jako następca starszych systemów SAP ERP. Zapewnia nowoczesny interfejs użytkownika, optymalizację procesów biznesowych oraz szereg nowych funkcji i możliwości.

Jednym z głównych założeń S/4HANA jest uproszczenie procesów biznesowych poprzez eliminację zbędnych kroków, redukcję złożoności i zwiększenie wydajności. Dzięki temu organizacje mogą lepiej zarządzać swoimi zasobami, finansami, łańcuchem dostaw, produkcją i innymi aspektami działalności. S/4HANA oferuje również zaawansowane funkcje analityczne oraz integrację z innymi rozwiązaniami SAP oraz zewnętrznymi systemami, co pozwala na pełną cyfrową transformację organizacji.

Przykładowe zastosowania:

 • Duże przedsiębiorstwo produkcyjne dzięki S/4HANA może uzyskać lepszą kontrolę nad łańcuchem dostaw, zwiększyć wydajność i reagować szybciej na zmieniające się warunki rynkowe.
 • Sektor usługowy ma szansę lepiej śledzić koszty projektów, zwiększać efektywność pracy zespołów i dostarczać lepszą wartość klientom.
 • S/4HANA pozwala na lepszą integrację danych finansowych, szybsze raportowanie, precyzyjne analizy i umożliwia lepsze zarządzanie ryzykiem.
 • Sieć sklepów detalicznych zyskuje możliwość lepszego śledzenia danych dotyczących produktów, analizę preferencji klientów, zarządzanie promocjami i dostosowanie strategii sprzedaży do indywidualnych potrzeb klientów.
 • Szpital lub instytucja medyczna może mieć lepsze zarządzanie danymi medycznymi, dostęp do aktualnych informacji o pacjentach, optymalizację procesów administracyjnych i poprawę opieki nad pacjentami.

 

SAP S/4HANA – nowoczesny system ERP dla inteligentnego przedsiębiorstwa

Procesy obsługiwane cyfrowo

Analiza efektywności organizacji w czasie rzeczywistym pozwala zoptymalizować procesy w firmie - od planowania zakupów i sprzedaży, przez zarządzanie łańcuchem logistycznym, po analizy, zamknięcia okresów oraz zarządzanie finansami. 

Przedsiębiorstwa coraz częściej doświadczają nowego poziomu zmienności rynku, która w sposób rewolucyjny wpływa na podejście, w zakresie angażowania się w kontakty z inwestorami, klientami, dostawcami, organami regulacyjnymi i pracownikami. Ta zmienność wynika nie tylko z tradycyjnych obszarów, takich jak ryzyko cen walut czy zmiany cen surowców, ale także ze zmienności makroekonomicznej, innowacyjnych metod działania konkurencji oraz coraz szybciej zmieniających się preferencji konsumentów i pracowników. Ponadto zmienność polityki podatkowej i złożone wymogi regulacyjne stanowią wyzwanie dla pozyskiwania, analizowania i dostarczania szczegółowych i bardziej wiarygodnych informacji w czasie rzeczywistym. Wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami wymagają oparcia swoich procesów na innowacjach, tak aby elastycznie dostosowywać się do zmian, zarządzać zmiennością i znaleźć nowe możliwości tworzenia wartości. SAP S/4 HANA jest finansową platformą innowacji, która umożliwia cyfryzację biznesu, łącząc procesy biznesowe i analizy w jeden płynny, cyfrowy świat. Stanowi fundament inteligentnego przedsiębiorstwa. 

System S/4 HANA obsługuje procesy firmy „end to end”

„Record to report”

Całościowy scenariusz finansowy, który odnosi się do szybszego, ciągłego i prawidłowego zamknięcia finansowego. Scenariusz ten rozpoczyna się od rejestrowania danych księgowych dla wielu firm, planów kont itd., a kończy zamykaniem ksiąg i tworzeniem sprawozdań finansowych (np. w zakresie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, US GAAP lub innych lokalnych wymogów regulacyjnych). 

Korzyści: 

 • Uniwersalna księga główna powoduje brak konieczności dokonywania uzgodnień 
 • Pełna transparentność danych 
 • Operacje rozliczane w czasie rzeczywistym 
 • Szybszy i efektywniejszy, zautomatyzowany proces zamykania okresów 
 • Konsolidacja danych w czasie rzeczywistym 
 • Raportowanie i analizy dostępne „ad hoc” bez potrzeby transferu do hurtowni danych i agregacji

„Order to cash”

Całościowy scenariusz zapewniający płynny, zautomatyzowany proces przetwarzania zamówień klientów zaczynając od oferty a kończąc na ewidencji płatności. 

Korzyści: 

 • Wielokanałowy dostęp do wiarygodnego centralnego i aktualnego źródła danych o produktach, klientach, cennikach, promocjach. 
 • Automatyzacja procesu i mechanizmy pracy grupowej 
 • Masowe przetwarzanie danych -Skalowalność procesów 
 • Inteligentne mechanizmy rozpoznawania i łącznia płatności 
 • Ergonomiczna obsługa

 

 

 

„Procure to pay”

Kompleksowy proces efektywnej współpracy między kupującym a dostawcą oraz zgodnymi i wydajnymi procesami elektronicznej wymiany danych partnerów handlowych. Scenariusz ten obejmuje planowanie zakupów, zarządzanie zapotrzebowaniami i tworzenie zamówień zgodnie z zasadami obowiązującymi w organizacji, realizację zamówień od dostawców, weryfikację dostaw, obsługę procesów magazynowych rozliczanie zobowiązań dostawcy wraz z usprawnieniem procesów rozliczania zobowiązań. 

Korzyści: 

 • Całościowa Kontrola w łańcuchu dostaw 
 • Standaryzacja i efektywność procesów zakupowych 
 • Wydajniejsze zarządzanie cyklem życia produktu 
 • Kompleksowe zarządzanie działaniami rynkowymi 
 • Optymalne dopasowanie do potrzeb branży
s4 hana

Kluczowe cechy systemu S/4 HANA

Rozwiązanie zintegrowane - zostało ono zaprojektowane i stworzone jako zestaw aplikacji biznesowych działających na jednej bazie danych i jednym modelu danych. Integracja wewnętrzna systemu zapewnia autoryzowanym użytkownikom jednolity i spójny wgląd w dane. 

Podział na aplikacje biznesowe (moduły) jest umowny - stanowią one jedną całość. Użytkownik systemu przechodzi proces rejestracji tylko raz, po czym może korzystać z „modułów” zgodnie z przydzielonymi mu rolami i uprawnieniami. 

Rozwiązanie czasu rzeczywistego jednokrotne wprowadzenie danych sprawia, że są one natychmiast widoczne (tak jak nakazuje logika aplikacji) we wszystkich obszarach funkcjonalnych systemu, tam gdzie są wymagane dla pozostałych autoryzowanych użytkowników. Umożliwia ono organizacjom rozwiązywanie w czasie rzeczywistym wszelkich zagadnień biznesowych zarówno na szczeblu operacyjnym, jak i na szczeblu strategicznym. 

Rozwiązanie dostarczane z otwartym kodem źródłowym - klienci mają możliwość samodzielnego rozwijania produktu o własne funkcjonalności i aplikacje generujące przewagi konkurencyjne. Technologia „in memory” pozwala na korzystanie z zaawansowanych narzędzi analitycznych i predykcyjnych bazując bezpośrednio na danych źródłowych w systemie, co pozwala na szybsze i trafniejsze reagowanie na sytuację na rynku czy przebieg konkretnego procesu czy operacji.

Quo vadis czyli Migracja do S/4 HANA dla obecnych użytkowników SAP ERP

Jak podjąć dobrą decyzję – w 3 krokach

Decyzja o migracji do S/4 HANA jest dla firm ważna decyzja biznesową – wymaga zaangażowania zespołów, poniesienia kosztów przedsięwzięcia. Dla podjęcia optymalnej decyzji konieczne jest przeanalizowanie sytuacji firmy w 3 podstawowych aspektach:

Trzy szybkie kroki do podjęcia dobrej decyzji

Poszukujesz nowoczesnego systemu ERP?

Sprawdź Wdrożenie (METODYKA ACTIVATE)

1. Dlaczego? -> Określenie celu

Analiza strategii biznesowej i docelowej architektury systemu wspierającej tą strategię.

 • Zdefiniowanie celów w perspektywie kilku lat: zmiana skali biznesu, zmiany skali zatrudnienia, zmiany terytorium działania (rynki, terytorium geograficzne), zmiany sposobu prowadzenia biznesu, reorganizacja struktur wewnętrznych, dynamika zmian w firmie i zmian otoczenia biznesowego itp.
 • Ocena obecnego systemu SAP ERP pod kątem skuteczności wsparcia obecnych procesów i przewidywanych wymagań.
 • Opracowanie optymalnej docelowej architektury aplikacji biznesowych wspierających optymalnie obecną i przyszłą działalność.
 • Wstępne zapoznanie z możliwościami/zaletami innowacjami systemu S/4 HANA [link do części I].

2. Co? -> wybór optymalnej ścieżki migracji, np.

3. Jak? -> opracowanie wstępnego planu migracji

 • Wybór oczekiwanej opcji implementacji (onpremis lub cloud prywatny lub publiczy – dla samego systemu SAP ERP oraz dla infrastruktury)
 • Określenie podejścia do migracji licencji [link do prezentacji albo filmiku nt. konwersji licencji]
 • Szacowany budżet przedsięwzięcia
 • Planowane terminy realizacji projektu dla głównych zadań, strategia organizacyjna np. względem kolejności krajów, jednostek gospodarczych, wdrażanych rozwiązań

MATERIAŁY - POSŁUCHAJ NASZYCH EKSPERTÓW

 • SI-KSEF - Prezentacja rozwiązania (warsztaty) -> KLIKNIJ TUTAJ
 • Artykuł Anny Koniecznej-Garbacz "Jak dobrze przygotować się do konwersji ECC do S/4HANA i dlaczego należy podjąć działania już" -> KLIKNIJ TUTAJ
 • Artykuł Dariusza Wiśniewskiego „Best Practices przy wdrożeniu platformy SAP – czy to ma sens?” (Gazeta Finansowa) -> KLIKNIJ TUTAJ
 • Artykuł Bartłomieja Sochy „Zaopatrzenie i sourcing w SAP S/4HANA” (MyERP.pl) ->  KLIKNIJ TUTAJ
 • Artykuł Renaty Rokity „Człowiek spotyka technologię, czyli ludzka twarz cyfrowej transformacji” (Gazeta Finansowa) ->  KLIKNIJ TUTAJ

 

 

Chcesz poznać więcej szczegółów lub otrzymać ofertę?

Zapraszamy do kontaktu!

Posiadam już wdrożony SAP ERP
Wybierz temat
Uzupełniając formularz, wyrażasz świadomą zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu kontaktu związanego z SAP S/4HANA. Zawsze możesz wycofać udzielone zgody SI-Consulting Sp. z o.o., jednak ich wycofanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem.
Dodatkowo, jeśli chcesz otrzymywać informacje o aktualnych promocjach i produktach SI-Consulting Sp. z o.o., wybierz kanał, którym możemy się z Tobą skontaktować:
SI-Consulting Sp. z o.o. przetwarza Twoje dane osobowe w celu odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pomocą formularza kontaktowego i/lub wysłania treści marketingowych, jeżeli wyraziłeś na to zgodę. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych. Masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o tym jak przetwarzamy Twoje dane osobowe znajdziesz w Klauzuli informacyjnej