SAP Business Technology Platform

Co to jest SAP BTP?

SAP Business Technology Platform to zintegrowana platforma oferowana przez firmę SAP. To miejsce, w którym każda organizacja znajdzie obszar do tworzenia innowacyjnych rozwiązań. Przedstawiane środowisko jest zbiorem kluczowych, nowoczesnych obszarów technologicznych, które pomagają wprowadzić każde przedsiębiorstwo w świat cyfrowej transformacji. SAP BTP to również alternatywne miejsce służące do implementacji rozszerzeń dla SAP S/4Hana Private Cloud. W skład platformy wchodzą narzędzia wspomagające obszary:

 • Budowanie aplikacji w oparciu o różne języki programowania
 • Integracja systemów
 • Bazy danych oraz możliwość zarządzania danymi
 • Analityka
 • Nowoczesne technologie (AI/Roboty)

SAP BTP jest rozwiązaniem chmurowym, dzięki czemu przedsiębiorstwo nie potrzebuje rozbudowywania swojej architektury technicznej, a ewentualne awarie nie wpłyną na ciągłość procesów.

Dużą zaletą platformy są również zróżnicowane modele licencyjne:

 • Pay-As-You-Go – założeniem tego modelu jest możliwość zarejestrowania się w celu rozpoczęcia korzystania z usług w chmurze, w środowisku produkcyjnym bez żadnych kosztów początkowych, opłata jest pobierana za uruchomione usługi.
 • CPEA (Cloud Platform Enterprise Agreement) – podstawą tego modelu jest korzystanie z kredytów, opłacanych z góry zgodnie z rzeczywistym wykorzystaniem funkcjonalności.
 • Subscription – model subskrypcyjny pozwala na wybranie stałego zestawu usług za niezmienną stawkę niezależnie od rzeczywistego zużycia.

SAP AppGyver/SAP Build Apps

Wraz z ostatnimi wydarzeniami (pandemia, wybuch wojny w Ukrainie) rośnie rola cyfryzacji we wszystkich gałęziach biznesu. Jest to przewidywane jako jeden z najważniejszych trendów 2023 r. Tworzenie aplikacji, które zapewniają spełnienie rozbudowanych wymagań biznesowych przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednich standardów bezpieczeństwa, staje się kluczem do wychodzenia firm naprzeciw kryzysom światowych gospodarek. Równolegle do tych wymagań warunkiem dobrego wdrożenia rozwiązań informatycznych coraz częściej określa się jak najkrótszy czas implementacji oraz ograniczenie kosztów wytworzenia aplikacji. Ograniczona liczba specjalistów branży IT jest również oczywistym problemem w budowaniu odpowiedniego oprogramowania.

Wychodząc naprzeciwko tak przeciwstawnym argumentom, rozpoczęto poszukiwania sposobu na pogodzenie wszystkich wymagań, co zaowocowało tworzeniem platform low-code/no-code. Założeniem takiego podejścia jest budowa narzędzi biznesowych w sposób możliwie szybki przy ograniczeniu ręcznego pisania kodu. Przyjęto zasadę „przeciągnij i upuść”, w myśl, której użytkownik wykorzystując gotowe moduły, może zbudować zarówno interfejs użytkownika, jak i logikę działania aplikacji. Takie podejście ogranicza rozdźwięk pomiędzy wymaganiami biznesu a wyobrażeniem zespołu developerskiego.

Również firma SAP, zmierzając ku takim trendom, udostępniła rozwiązanie SAP Build APPs (dawniej SAP App Gyver). Jest to profesjonalne narzędzie do tworzenia:

 • Aplikacji niezależnych
 • Rozszerzeń system SAP
 • Aplikacji połączonych za pomocą szyn danych.

Podejście low-code/no-code jest zgodne z celami strategicznym firmy SAP, która od kilku lat świadczy najwyższy poziom usług jako dostawca oprogramowania w chmurze. SAP Build Apps jest oparty o platformę Business Technology Platform (SAP BTP), co idealnie koreluje z ujednoliceniem architektury każdego przedsiębiorstwa. SAP BTP dostarcza coraz to nowsze serwisy, które spięte w jednym ekosystemie wpisują się w przewidywania Gartnera o tworzeniu przez największe firmy „superaplikacji”. Wykorzystanie BTP, a co za tym idzie możliwości SAP Build Apps, daje firmom możliwość optymalizacji, zarówno nowych, jak również już istniejących procesów biznesowych. Dużym udogodnieniem w pracy z tym narzędziem jest jego dostępność jako rozwiązania chmurowego. Nie wymaga to więc skomplikowanych instalacji. Na każdym komputerze zadziała równie szybko, niezależnie od infrastruktury (wymaganiem jest jedynie łącze internetowe o dobrej przepustowości). Powyższy opis wyczerpuje określenie odpowiedniego narzędzia, dzięki któremu można przygotować transformację cyfrową przedsiębiorstwa, które chce w innowacyjny sposób podchodzić do prowadzenia biznesu, co wydaje się być jedyną słuszną ścieżką prowadzącą do sukcesu. SAP Build Apps ponadto pozwala użytkownikom biznesowym mieć większy wpływ na wygląd aplikacji. Przekłada się to w znacznym stopniu na spełnienie wymagań funkcjonalnych, gdyż nie trzeba rezygnować z najnowszych technologii takich jak sztuczna inteligencja, blockchain czy IoT.

SAP Integration Suite

Każde pytanie czy szyna integracyjna osadzona w chmurze może dobrze działać powinno otrzymać jednoznaczną odpowiedź złożoną z trzech słów: SAP Integration Suite. Stabilność interfejsów zbudowanych w oparciu o to narzędzie zapewnia ciągłość procesów biznesowych z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa. SAP Integration Suite zapewnia szereg predefiniowanych scenariuszy integracyjnych, dzięki którym wdrożenie jest szybkie i oparte na najlepszych praktykach. Naturalnie organizacja nie musi zamykać się tylko na już utworzone interfejsy, rozbudowane narzędzie do tworzenia i modyfikowania połączeń międzysystemowych dostarcza możliwość budowy najbardziej złożonych sposób komunikacji z wykorzystaniem nowoczesnych protokołów. SAP Integration Suite to idealne narzędzie do łączenia systemów cloud oraz on-premise.

SAP Discovery Center-Service

Ogromną zaletą SAP BTP jest dostępność predefiniowanych serwisów. Można powiedzieć, że każdy z serwisów jest osobną rozbudowaną aplikacją, która może zostać wykorzystana do zbudowania całego ekosystemu technicznego w przedsiębiorstwie. Takie podejście umożliwia znaczne przyspieszenie rozbudowywania aplikacji, co daje wysoką jakość przy redukcji czasu potrzebnego na implementacje zmian i natychmiastowe dostosowanie do zmieniającego się rynku. Przykładowe serwisy, które można wykorzystać dzięki SAP BTP, to:

 • SAP Workflow Management
 • Work Calendar • SAP Variant Configuration and Pricing
 • SAP Task Center
 • SAP Build Process Automation Link do oficjalnej strony SAP: https://www.sap.com/poland/products/technology-platform.html