SAP FIORI

Od początków środowiska SAP, jednym z jego głównych celów było oferowanie najlepszych rozwiązań dla problemów przedsiębiorstw, które byłyby jednocześnie wydajne, jak i odporne na błędy. Początkowo  interfejs użytkownika nie był pierwszym priorytetem dla twórców oprogramowania SAP, choć podejmowane były mniej lub bardziej udane próby z wykorzystaniem motywów WebDynpro i SAP Personas.

Koncepcja rozwiązania

Ten stan rzeczy zmienił się diametralnie, gdy pojawiła się nowa idea – SAP Fiori. W swych założeniach koncepcja SAP Fiori jest bardzo prosta – stworzenie interfejsu tak uproszczonego, jak to tylko możliwe i na tyle rozbudowanego, na ile to potrzebne, a ponadto – a może przede wszystkim – uczynić go responsywnym, by w dobie smartfonów i dostępu mobilnego, korzystanie z narzędzi SAP było równie wygodne, niezależnie od używanego sprzętu. W następnym kroku, w miejsce rozbudowanych aplikacji do wielorakich zastosowań, użytkownicy powinni dostawać tylko to, co faktycznie jest im potrzebne, na przykład: użytkownicy wprowadzający dane – możliwość wprowadzania danych, kadra menedżerska – możliwość ich szybkiej analizy.

Funkcjonalności SAP Fiori

Z idei SAP Fiori zrodził się produkt – oparta na dedykowanej bibliotece SAPUI5, wbudowana od wielu lat w produkt SAP NetWeaver, platforma SAP Fiori. Oferuje ona dostęp do funkcjonalności systemu SAP praktycznie z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu i przeglądarką, a w przypadku urządzeń mobilnych – również z wykorzystaniem dedykowanej aplikacji SAP Fiori Client na systemy Android oraz iOS. Przepastny zbiór aplikacji standardowych, które odzwierciedlają wiele z najczęściej używanych transakcji, umożliwia znalezienie aplikacji najbardziej odpowiadających bieżącym potrzebom oraz istniejącej architekturze systemów. SAP Fiori Launchpad, jako centralny punkt startowy do pracy z systemem SAP, grupuje aplikacje tematycznie, zgodnie z uprawnieniami użytkownika oraz jego rolą w organizacji, tym samym oferując użytkownikowi dokładnie to, co jest mu potrzebne w codziennej pracy -  w wygodnej i przyjemnej dla oka formie.

Ze względu na nowoczesne technologie i otwarte standardy zastosowane w procesie przygotowywania SAP Fiori, produkt ten jest bardzo szeroko modyfikowalny – poczynając od tak prostych aspektów jak dostosowanie brandingu oraz warstwy kolorystycznej, poprzez modyfikacje i rozszerzanie ekranów, na całkowitej przebudowie logiki działania kończąc.

Produkt SAP Fiori jest kierowany do użytkowników systemu SAP na wszystkich szczeblach organizacji, a fakt, że opiera się na istniejących narzędziach systemowych, pozwala na szybkie wdrożenia z uwzględnieniem już zaimplementowanej specyfiki biznesowej każdego przedsiębiorstwa.