SI-BDO

ZINTEGRUJ SAP Z PLATFORMĄ BDO

Rejestr BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) oraz prowadzenie ewidencji odpadów na platformie https://rejestr-bdo.mos.gov.pl w formie elektronicznej to obowiązek, który dotyczy wielu przedsiębiorców w Polsce. Firmy, które korzystają z systemu SAP mogą zintegrować czynności ewidencji w obu systemach. Dotąd prowadzone były podwójnie - na platformie BDO i równolegle również w SAP.

DLACZEGO WARTO ZINTEGROWAĆ SYSTEM SAP Z PLATFORMĄ BDO?

Narzędzie SI-BDO, to:

 • redukcja nakładu pracy związanego z ręcznym wprowadzaniem danych przez https://rejestr-bdo.mos.gov.pl,
 • zmniejszenie liczby omyłkowych wpisów wymagających korekty, 
 • dane zaewidencjonowane w systemie SAP są bezpośrednim źródłem wpisów ewidencyjnych na platformie BDO,
 • integracja umożliwia wytworzenie niezbędnych dokumentów w trybie rzeczywistym, co skraca czas związany z przetwarzaniem transportu (Karta Przekazania Odpadów, Potwierdzenie KPO).
 • dostępność w SAP wydruku KPO oraz potwierdzenia KPO wygenerowanych na platformie https://rejestr-bdo.mos.gov.pl
 • przegląd wydań odpadów wraz ze statusami ich przetworzenia.

ZARYS OGÓLNEJ ARCHITEKTURY

SI-BDO

 

 • API platformy BDO wykonane zostało w technologii umożliwiającej automatyczne wygenerowanie kodu klienta (zgodnie ze standardem OpenAPI) - dzięki temu możliwa jest sprawna integracja z systemem SAP.
 • Wydruki kart udostępniane są z poziomu kontrolera Document Service w formie plików PDF. Przekazywane w ten sposób z platformy BDO dokumenty w postaci plików PDF można zapisać na dysku lub przekazać bezpośrednio do przeglądarki PDF.  
 • Ze strony systemu SAP odebrane pliki PDF mogą zostać zapisane jako załączniki związane z obiektem Dostawy wychodzącej lub obiektem Zlecenia transportu (w bazie danych lub jeśli występuje na Content Server).

 

PODSTAWA PRAWNA – NOWELIZACJA USTAWY O ODPADACH

W związku z nowelizacją ustawy o odpadach z 24 lipca 2019 roku dla przedsiębiorców powstał obowiązek elektronicznego rejestrowania oraz ewidencjowania obrotu odpadów. Są zobowiązani do wprowadzenia wpisów do rejestru-BDO oraz do prowadzenia ewidencji odpadów (wytworzenie/przekazanie/transport) na platformie https://rejestr-bdo.mos.gov.pl. W przypadku wydania odpadów podmiot wydający zarejestrowany w BDO jest zobligowany do wytworzenia Karty Przekazania Odpadów, w której wskazywana jest ilość i rodzaj przekazanych odpadów oraz podmioty zaangażowane (transportujący, odbierający). Kierowca transportujący odpady zobligowany jest do posiadania potwierdzenia KPO, które wygenerował przekazujący.

ODPOWIEDZ NA PYTANIA I DOWIEDZ SIĘ, CZY SI-BDO JEST NAJRZĘDZIEM POTRZEBNYM TWOJEJ FIRMIE

 • Czy firma jest zarejestrowana w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami?
 • Czy firma wytwarza odpady i jest zobligowana do generowania Karty przekazania odpadów (KPO)?
 • Ile KPO jest wytwarzanych w ciągu jednego miesiąca?
 • W jaki sposób dzisiaj generowane są KPO?