SI-CIT

SI-CIT – RAPORT PODATKOWY CIT

Wyliczaj zaliczki na podatek dochodowy prościej, szybciej i... bezbłędnie! Z narzędziem SI-CIT to jest możliwe!

Standardowe rozwiązanie nowoczesnego systemu informatycznego klasy ERP w zakresie specyficznego dla Polski obowiązku wyliczania zaliczki na podatek dochodowy jest bardzo pracochłonne i uciążliwe. Wiąże się z koniecznością sporządzenia kilku raportów, a następnie ręcznej weryfikacji wielu zapisów księgowych oraz kalkulacji kwoty zobowiązania. Powoduje to, że proces ten staje się dość czasochłonny i zwiększa ryzyko wystąpienia niepożądanych błędów.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów stworzyliśmy nowe rozwiązanie dla systemu SAP pozwalające w szybki i łatwy sposób wygenerować wszystkie niezbędne informacje oraz umożliwiające sporządzenie deklaracji CIT i wyliczenie comiesięcznej zaliczki na podatek dochodowy.

Rozwiązanie to ma na celu wygenerowanie raportu CIT zawierającego zestawienie kosztów i przychodów podatkowych, pogrupowanych według określonych kont, wskaźników (KUP, NKUP itp.) lub daty CIT oraz automatyczne wyliczenie podatku, uwzględniające również możliwe do odliczenia darowizny.

 

SI-CIT

 

SI-CIT

 

Przed  sporządzeniem  raportu  CIT  możliwe  jest  również  wygenerowanie  raportu  z  nieprzypisanymi wskaźnikami  (np.  KUP,  NKUP)  bądź  datą  CIT  i  wybranie  dowolnej  pozycji bądź  zakresu  pozycji  i  uzupełnienie brakujących wpisów. 

Ponadto  do  celów  sprawdzenia  /  uzgodnienia  stworzony  został  raport  pozwalający  na  wygenerowanie niezgodności dat CIT w pozycjach dokumentów księgowych przedstawiający niezgodności w ujęciu sumarycznym z możliwością wyświetlenia pojedynczych pozycji księgowych. 

 

SI-CIT

 

 

 

Niewątpliwym atutem tego rozwiązania jest możliwość samodzielnej konfiguracji znaczników CIT, domyślnych przypisań dla poszczególnych kont KG oraz oraz tworzenie własnych nagłówków kolumn i ich definicji.

Dzięki funkcjonalności zamykania okresów w ujęciu CIT, udało się uzyskać wysoką wydajność raportu, działającego na dużej liczbie pozycji księgowych.