SI-EFAKTURA

Kompleksowe rozwiązanie dotyczące wystawiania, dystrybucji i przechowywania faktur sprzedażowych w  postaci elektronicznej. Posiada możliwość zewnętrznego składowania w postaci plików PDF i XML w oparciu o zewnętrzną platformę dystrybucyjną lub w oparciu o standardową komunikację mailową z poziomu systemu SAP (ERP). Podstawową cechą rozwiązania jest przemyślany sposób integracji rozwiązania, który nie ingeruje w dotychczasowy przebieg procesu fakturowania oraz wygląd dokumentów. Tym samym możliwa jest bezpieczna i szybka implementacja niewymagająca rozbudowanych testów i szkoleń użytkowników.

Wymogi formalne

W ramach rozwiązania dostępny jest E-SEGREGATOR, czyli kokpit zarządzania e-fakturami. Z jego poziomu możliwy jest przegląd wygenerowanych dokumentów e-faktury, monitorowania aktualnych statusów oraz dokonywanie operacji podpisu elektronicznego.  

SI-EFAKTURA spełnia wszystkie wymogi formalne: 

 • wystawianie e-faktur tylko dla odbiorców, którzy wyrazili zgodę w okresie obowiązywania zgody
 • zabezpieczenie przed wielokrotnym wygenerowaniem tej samej e-faktury
 • generowanie faktury tylko dla zaksięgowanych dokumentów
 • podpisywanie e-faktur podpisem kwalifikowanym wraz ze znacznikiem czasu
 • repozytorium elektronicznych dokumentów (platforma dystrybucyjna) spełniające wymagania ustawy co do czasu przechowywania oraz dostępu dla klientów.

Korzyści

 • Eliminacja dokumentów papierowych
 • Szybsze dostarczenie dokumentu do odbiorcy
 • Obniżony koszt obsługi
 • Zapewniona integralność treści i oryginalność pochodzenia faktury
 • Archiwizacja faktur w wymaganym prawem okresie
 • Terminowość przesyłania i dostarczania dokumentów
 • Spełnianie wymagań prawnych w zakresie e-faktury
 • Całkowicie automatyczne generowanie i wysyłanie dokumentów w oparciu o zgody Klientów
 • Zarządzanie e-segregatorem
 • Potwierdzenie odbioru dokumentu on-line
 • Szybka i łatwa implementacja, bez zmian w procesach systemowych
 • Integracja z platformą elektronicznego fakturowania (PEF)
 • Dostarczanie dokumentów w formacie xml i pdf
 • Dodatkowy kanał komunikacji z klientem 

Wdrożenie rozwiązania w wariancie z platformą dystrybucyjną repozytorium dokumentów może być zrealizowane w ramach ogólnodostępnej, publicznej usługi lub w formie serwera prywatnego, zarządzanego przez klienta. W wariancie bez platformy dystrybucyjnej repozytorium dokumentów może być zrealizowane w SAP Content Serverze.