SI-POS

Oprogramowanie SI-POS umożliwia obsługę procesu sprzedaży detalicznej bezpośrednio w systemie SAP. Rozwiązanie opiera się na standardowych dokumentach sprzedaży w systemie SAP, z wykorzystaniem interfejsu zbudowanego na SAP Fiori. Narzędzie korzysta z istniejących w systemie SAP mechanizmów dotyczących sprzedaży, w tym kontroli dostępności i rabatów.

Zakres rozwiązania:

 • konfiguracja systemu pozwalająca na wygenerowanie obiegu dokumentów będącego źródłem danych dla wydruku paragonu fiskalnego
 • informacja wyjściowa i program drukujący odpowiedzialny za komunikację z drukarkami fiskalnymi (połączenia sieciowe)
 • front-end w postaci aplikacji Fiori umożliwiający rejestrowanie sprzedaży równolegle na wielu stanowiskach (obsługa urządzeń mobilnych)
SI-POS

 

SI-POS obsługuje zarówno klientów jednorazowych, jak i powracających, mających założoną kartotekę w systemie SAP. Wyszukiwarki pozwalają na wygodne znajdowanie klientów istniejących w systemie, w celu realizacji sprzedaży.

Wyszukiwarka pozycji pozwala na wygodne znajdowanie artykułów do sprzedaży, zarówno przez wpisanie nazwy, indeksu materiałowego, czy kodu EAN (wejście gotowe na wprowadzanie przy pomocy czytników kodów kreskowych).

W ramach jednego zamówienia, możliwe jest zarówno agregowanie pozycji o tym samym indeksie, jak i rejestrowanie ich osobno, bez konieczności zmian konfiguracyjnych.

 

System

 

Rozwiązanie SI-POS składa się zarówno z aplikacji Fiori, służącej bezpośrednio do realizacji procesu od strony stanowiska POS, jak i dodatkowo:

 • zestawu narzędzi konfiguracyjnych
 • modułu komunikacji z drukarkami fiskalnymi

SI-POS pozwala na:

· realizację sprzedaży z rozróżnieniem:

 • rodzaju dokumentu drukowanego (paragon/faktura)
 • typu sprzedaży
 • rodzaju klienta (jednorazowy, założony w systemie)
 • etapu finalizacji (czy proces ma się skończyć paragonem/fakturą, czy też na etapie dokumentu WZ - zlecenie otwarte)
 • rodzaju płatności (gotówka/karta/inne - w przypadku klientów założonych w systemie)
 • kontynuację sprzedaży w ramach zleceń otwartych
 • tworzenie partnerów biznesowych w systemie, w przypadku klientów powracających
 • wydruk dokumentu sprzedaży na drukarce fiskalnej, obsługującej komunikację sieciową przez WebSocket

W ramach narzędzi konfiguracyjnych możliwe jest:

 • zdefiniowanie podstawowych parametrów obsługiwanych dokumentów (typ dokumentu, skład sprzedaży, biuro sprzedaży itd.)
 • zdefiniowanie wzorcowych partnerów, używanych jako szablon przy zakładaniu partnerów biznesowych
 • wskazanie partnerów do obsługi klientów jednorazowych
 • powiązanie użytkownika z drukarką fiskalną