SI-RPP

Raport praktyk płatniczych, czyli wsparcie od SI-Consulting w walce z zatorami płatniczym

Ministerstwo Rozwoju pragnąc pomóc przedsiębiorcom w ograniczaniu zatorów płatniczych  przygotowało Ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych  Dz.U. 20191649. W celu monitorowania stanu zatorów płatniczych należności handlowych nakłada ona na przedsiębiorców obowiązek sporządzenia sprawozdania o stosowanych w poprzednim roku kalendarzowym terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

  • Sprawozdanie  musi być sporządzane corocznie do końca stycznia za poprzedni rok obrotowy.
  • Do przygotowania sprawozdania zobowiązane są największe podmioty - grupy kapitałowe i podatnicy CIT, których dochód przekracza rocznie 50 mln euro.

 

Grafika

 

Uciążliwy obowiązek? Niekoniecznie – skorzystaj ze wsparcia narzędzia w środowisku SAP!

Wychodząc naprzeciw nowym potrzebom raportowym SI-Consulting przygotowało narzędzie, które wspiera zbieranie i agregowanie danych niezbędnych do sporządzenia takiego sprawozdania.

Jak to działa?

  1. Nasze rozwiązanie analizuje pozycje wyciągów bankowych wprowadzonych do SAP za dany rok i na tej podstawie odszukuje ich rozliczenia ze wskazanymi przez użytkownika rodzajami dokumentów wskazanymi jako handlowe (faktury, korekty). Uwzględnia przy tym możliwość częściowej zapłaty faktur.
  2. Odnalezione zapłaty dla należności i zobowiązań handlowych przypisywane są do odpowiedniego przedziału czasowego, uwzględniając datę dokumentu księgowego jako datę wystawienia faktury.
  3. Narzędzie oblicza  wartość świadczeń nieotrzymanych/niespełnionych  w poprzednim roku kalendarzowym, całkowitą wartość świadczeń oraz stosunek procentowy.
  4. Otrzymujesz dane  prezentowane zbiorczo lub w rozbiciu na poszczególnych klientów.
  5. Masz możliwość wskazania konkretnych klientów, dla których raport ma być wykonany.

 

SI-RPP

 

Dlaczego warto wybrać nasze rozwiązanie?

  • Narzędzie pozwala Ci zbierać dane niezbędne do sporządzenia sprawozdania, czyli wypełniać wymagania  stawiane przez ustawodawcę. 
  • Otrzymujesz gwarancję znacznie szybszego zebrania danych w stosunku do analizy danych ze standardowych raportów.
  • Tworzysz analizy na poziomie poszczególnych klientów wraz z raportami do wewnętrznych analiz terminów realizacji płatności w stosunku do konkretnych podmiotów.

Skontaktuj się z nami już dziś i dowiedz się więcej!

Kontakt: sales@si-consulting.pl