SI-SENT

Obowiązek zgłaszania transportu dotyczy przewozu paliwa, alkoholu całkowicie skażonego, suszu tytoniowego, olejów roślinnych, oraz wywozu poza terytorium RP produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, określonych w obwieszczeniu Ministra Zdrowia dotyczącym wykazu tych produktów, które są zagrożone brakiem dostępności na terytorium RP.

System SI-SENT pozwala na automatyczną, bezobsługową komunikację systemu SAP z platformą PUESC.

Najważniejsze korzyści SI-SENT:

  • Spełnianie wymagań prawnych w zakresie monitorowania transportu towarów wrażliwych 
  • Całkowicie automatyczne generowanie i wysyłanie komunikatów 
  • Walidacja poprawności generowanych komunikatów 
  • Rejestracja logów przesłanych komunikatów 
  • Możliwość ręcznej generacji komunikatów (reakcja na błędne statusy)