SI-WhiteList

BEZPIECZEŃSTWO PODATKOWE W TWOICH RĘKACH - SI-WhiteList

Dowiedz się, jak zautomatyzować proces weryfikacji dostawców i uchronić się przed konsekwencjami podatkowymi wykorzystując SAP.

 

Podstawa prawna

1 września 2019 roku została udostępniona tzw. biała lista podatników VAT. Znajdują się w niej informacje dotyczące zarejestrowania, wyrejestrowania oraz statusu podatnika VAT, a także numery rachunków bankowych przedsiębiorców oraz inne dane podatników. Zapłata na rachunek bankowy inny niż wskazany na białej liście od 1 stycznia 2020 roku jest sankcjonowana.

Konsekwencje braku weryfikacji kontrahenta rozciągają się zarówno na obszar podatku od towarów i usług VAT, jak i podatku dochodowego. Nie bez znaczenia jest również solidarna wraz z dostawcą odpowiedzialność za jego zobowiązania z tytułu VAT.

Istniejące na rynku oprogramowanie księgowe, w tym systemy klasy ERP, nie są w pełni przygotowane na obsługę nowych obowiązków podatnika, przez co firmy skazane są na ogrom ręcznej pracy i wynikające z niej konsekwencje. Wśród nich można wymienić wzrost kosztów wynagrodzeń pracowników działów księgowych, ryzyko błędów, ryzyko utraty danych, bądź ich wycieku, a także rozległe konsekwencje podatkowe.

Rachunki bankowe

Zapłata zobowiązania na inny rachunek niż wskazany na białej liście podatników, w kwocie powyżej 15 tys. zł, z pominięciem procedury split payment, spowoduje utratę możliwości zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodu. Aby uniknąć przykrych konsekwencji, przy każdej wpłacie niezbędne jest sprawdzenie, czy rachunek kontrahenta znajduje się na białej liście Krajowej Administracji Skarbowej. Istotne jest przy tym, czy rachunek bankowy jest zarejestrowany w wykazie w dniu realizacji przelewu. Zmiana ta ma istotny wpływ na procesy księgowe realizowane w przedsiębiorstwach, w tym na znaczne zwiększenie ich pracochłonności. Jednocześnie wprowadzenie Białej Listy Podatników spowodowało znaczne uproszczenie dostępu do danych rejestrowych kontrahenta, co może zostać wykorzystane do optymalizacji procesów tworzenia i modyfikowania danych w systemach księgowych.

Baza płatników

Zgodnie z przepisami zawartymi w nowelizacji, jeżeli fakturę wystawił podmiot nieistniejący lub nieuprawniony do wystawiania faktur, wówczas nabywca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego. Odliczenie VAT z faktury wystawionej przez podmiot nieuprawniony, w razie kontroli fiskusa może skutkować dla podatnika działającego w dobrej wierze nałożeniem wyższego zobowiązania podatkowego do zapłaty.

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów wykorzystujących na co dzień oprogramowanie SAP opracowaliśmy rozwiązanie, które w maksymalnym stopniu ma umożliwić wykorzystanie danych udostępnianych przez Krajową Administrację Skarbową.

SI-WhiteList odwołuje się do najlepszych praktyk stosowanych przez SAP podczas tworzenia swoich rozwiązań.

Funkcje i zalety oprogramowania

Nasze narzędzie jest w pełni zintegrowane z systemem SAP Klienta i realizuje najważniejsze funkcje w ramach nowych regulacji:

 • Weryfikacja danych podstawowych dostawców przechowywanych w SAP z danymi w Białej Liście Podatników, w zakresie danych udostępnianych przez Krajową Administrację Skarbową ze wskazaniem różnic pomiędzy danymi KAS i SAP,
 • Weryfikacja rachunków bankowych w pozycjach nierozliczonych dostawców pod kątem ich obecności w systemie KAS,
 • Weryfikacja zaksięgowanych faktur VAT pod kątem statusu dostawcy, jako czynnego podatnika VAT,
 • Weryfikacja propozycji płatności pod kątem aktualności rachunków bankowych.

Ponadto istnieje możliwość rozszerzenia standardu oprogramowania o funkcje dostosowane do systemu Klienta:

 • Pobranie danych kontrahenta podczas tworzenia nowego dostawcy,
 • Weryfikacja danych kontrahenta podczas modyfikowania/wyświetlania  danych dostawcy,
 • Weryfikacja danych kontrahenta podczas wprowadzania faktury zakupu,
 • Weryfikacja podczas księgowania faktur VAT pod kątem statusu dostawcy, jako czynnego podatnika VAT,
 • Blokowanie do płatności lub zmiana formy płatności dla dokumentów z negatywną weryfikacją rachunku bankowego,
 • Generowanie Polecenia Przeksięgowania kosztów w koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu,
 • Generowanie zgłoszenia do Naczelnika Urzędu Skarbowego informacji o dokonaniu płatności na rachunek bankowy spoza Białej Listy.

Istotną zaletą oferowanego rozwiązania jest jego pełna integracja z systemem SAP, szybkość implementacji podstawowych funkcji, łatwość integracji z innymi procesami realizowanymi przez Klienta oraz intuicyjność i prostota obsługi. Po wdrożeniu Klient zyskuje nie tylko ograniczenie kosztów pracy, ale przede wszystkim bezpieczeństwo podatkowe poprzez znaczne ograniczenie ryzyka błędów w ewidencji księgowej.