Dostarczenie licencji SAP

SI-Consulting należy do ekskluzywnego grona Partnerów SAP w programie SAP Channel Partner Edge, który uprawniającym do oferowania i sprzedaży licencji na rozwiązania SAP oraz dostarczania usług serwisowych SAP Standard Support i Enterprise Support. Jako jeden z nielicznych podmiotów posiadamy status Złotego Partnera SAP. potwierdzający jej doświadczenie i jakość oferowanych usług. Ten tytuł jest najlepszym potwierdzeniem naszego doświadczenia i jakości oferowanych usług.

Certyfikowany zespół sprzedażowy przeprowadza z klientami analizę potrzeb i dobiera optymalne rozwiązanie licencyjne na bazie rozbudowanego cennika SAP. Dysponujemy potwierdzonym doświadczeniem w zakresie wyceny i dostawy licencji wszystkich produktów SAP.

Dostawa licencji nie kończy procesu wdrażania rozwiązań IT w przedsiębiorstwie - jako partnerzy wspólnie z SAP oferujemy i świadczymy usługi wsparcia dla produktu w ramach usługi SAP Enterprise Support oraz SAP Standard Support.

Wybrane cechy SAP Enterprise Support:

  • SAP Solution Manager Enterprise Edition do zarządzania rozwiązaniami SAP Klienta
  • Centrum Wsparcia Doradczego Partnera z systemem zgłoszeń online oraz Hotline 24/7 (Incident Management, Help Desk)
  • Service Level Agreement we współpracy z zespołem SAP Active Global Support
  • Usługi monitoringu i zapobiegania awariom SAP EarlyWatch Alert (EWA)
  • Sesje serwisowe poprzez bezpieczne zdalne połączenia (Remote Connection)
  • Wsparcie zarządzania wersjami oprogramowania (Maintenance Optimizer)
  • Zarządzanie dokumentacją rozwiązań w całym cyklu życia aplikacji (Solution Documentation)