Analiza przedwdrożeniowa

W procesie przygotowania do wdrożenia systemu informatycznego kluczowe jest właściwe określenie celów tego przedsięwzięcia i precyzyjne określenie wymagań. Warto w tym procesie kierować się nie tylko tym, jak organizacja działa obecnie – ale przede wszystkim tym – do czego chce dążyć w ciągu kilku lat po wdrożeniu systemu.

 

Zespół ekspertów SI-Consulting wspiera organizacje w tym procesie. Bazując na eksperckiej znajomości rozwiązań SAP, wiedzy na temat najlepszych praktyk biznesowych, w tym także SAP Best Practice i SAP Model Company, pomagamy zdefiniować wymagania i procesy w sposób elastyczny, możliwie prosty i ustandaryzowany, co pozwala po pierwsze działać efektywniej, po drugie – wykorzystać maksymalnie standardowe możliwości rozwiązań SAP, a przez to – minimalizować czas i koszty wdrożenia.

 

Analiza przedwdrożeniowa

 

Usługi wdrożeniowe SAP