Audyt wdrożenia SAP

Jeśli w Państwa firmie trwa już wdrożenie systemu SAP, to możemy zaoferować Państwu usługę audytu wdrożenia. Dodatkowe wsparcie ekspertów SI-Consulting jest realizowane w wielu modelach, m.in.:

  • weryfikacja wybranych procesów czy rozwiązań, 
  • pełny audyt procesu wdrożenia od definiowania wymagań (Analiza przedwdrożeniowa) poprzez nadzorowanie procesu realizacji, po odbiór końcowy,
  • audyt powdrożeniowy – realizowany powykonawczo w celu potwierdzenia zgodności systemu z założeniami i zobowiązaniami dostawcy,
  • audyt koncepcji wdrożenia przed przystąpieniem do fazy realizacji.

Usługi wdrożeniowe SAP