Automatyzacja testów

Elastyczność, innowacyjność oraz pionierstwo, to klucze do sukcesu każdego przedsiębiorstwa, dlatego pragnąc przyczynić się do sukcesu Państwa firmy, mamy do zaoferowania:
•    Testy manualne (SAP Customer Experience - dawniej Hybris, aplikacje webowe)
•    Automatyzacje testów dla platformy SAP Customer Experience i aplikacji webowych (Selenium)
•    Testy wydajnościowe (Jmeter).

Stosowane w procesie wytwarzania oprogramowania przez SI-Consulting testy  automatyczne, przyczyniają się do znacznego zmniejszenia czasu potrzebnego m.in. na testy regresji. Dzięki temu jesteśmy w stanie znacznie szybciej przeprowadzić weryfikację systemu np. po poprawce systemowej, bez udziału testerów manualnych – co pozwala na ograniczenie zasobów ludzkich. Główną zaletą testów automatycznych jest ich powtarzalność – rzetelnie przygotowane skrypty pozwalają na zmniejszenie ryzyka błędu ludzkiego, który może pojawić się przy wykonywaniu wielokrotnej weryfikacji tego samego procesu. Wyniki testów są zapisywane w formie raportu po ich wykonaniu, co pozwala na natychmiastową  weryfikację poprawności działania pokrytych testami automatycznymi funkcjonalności. Ponadto narzędzie Jenkins umożliwia uruchomienie testów po zbudowaniu każdej nowej wersji systemu, co pozwala od razu wykluczyć błędy, które uniemożliwiają jej testowanie. W ramach przeprowadzonych testów oferujemy klientowi kompleksowe wsparcie – tworzenie scenariuszy, analizę potrzeb, wsparcie serwisowe w dostosowywaniu scenariuszy pod nowe wymagania. Podstawą wykonywanych przez nas testów automatycznych jest zawsze analiza podlegających testom procesów, w wyniku której identyfikujemy procesy które mają podlegać automatyzacji, kierując się przy tym krytycznością oraz częstotliwością wykorzystania tych procesów.

Wykonujemy także testy wydajnościowe, czyli symulację obciążenia serwera, bazy danych oraz samego systemu. Na potrzeby testów tworzymy scenariusze użycia (np. tworzenie nowych użytkowników, równoczesne logowanie się X użytkowników), współpracujemy z zespołem odpowiedzialnym za infrastrukturę w zakresie zbadania potrzeb i możliwości systemu oraz po wykonaniu testów generujemy raport, dzięki któremu jesteśmy w stanie pokazać, które funkcjonalności mogą stanowić „wąskie gardło” wpływające negatywnie na wydajność systemu. Pozwala to zminimalizować ryzyko związane z dostępnością systemu dla użytkowników końcowych przed wdrożeniem produkcyjnym.

W ramach testów automatycznych wykorzystujemy następujące rozwiązania i technologie:
•    Selenium
•    Java
•    Cucumber
•    Jenkins
•    Gherkin
•    Maven
•    TestNG
   
Potwierdzeniem naszego profesjonalizmu i kompetencji jest doświadczenie oraz referencje klientów, z którymi zrealizowaliśmy dotychczas szereg projektów:
•    Testy manualne na potrzeby wdrażanych projektów (Vodafone, CCC, Sungarden, Reckitt, Orange, Impel Delivery)
•    Testy automatyczne na potrzeby testów regresji (Vodafone, SI-Consulting, Reckitt)
•    Wykonywanie testów wydajnościowych (Vodafone, CCC, Tauron)


 

Postęp, rozwój technologii i rosnące wymagania stawiane przez odbiorców powodują, że na rynku pojawiają się w szybkim tempie nowe produkty  z innowacyjnymi rozwiązaniami. Należy się więc spodziewać, że przedsiębiorstwa, chcąc utrzymać wysoką pozycję oraz przewagę konkurencyjną, będą musiały przekształcić i zautomatyzować wewnętrzne procesy. Powodzenie tego typu przedsięwzięć zależy od połączenia dwóch kluczowych sił - mocnych stron człowieka i zalet maszyny.

Usługi wdrożeniowe SAP