GRC

Usługi skierowane do menadżerów firm, kierowników zespołów utrzymujących aplikacje SAP, specjalistów od bezpieczeństwa IT, specjalistów od bezpieczeństwa w SAP. Organizacji które kompleksowo zarządzają bezpieczeństwem w tym bezpieczeństwem w aplikacjach SAP.
Współpracujemy z wiodącymi na rynku dostawcami aplikacji GRC dla SAP. Oferowane rozwiązania to bezpieczeństwo począwszy od systemu operacyjnego poprzez sieć i bazę danych do uprawnień w SAP. Duży zespół od bezpieczeństwa w SAP i bezpieczeństwa w IT na bieżąco dba o bazę opisującą pojawiające się ryzyka. Szereg dodatkowych funkcji sprawia, że wdrożenie i utrzymywanie systemu uprawnień w SAP jest procesem prostszym. 

Zalety:

  • krótki czas implementacji
  • możliwość testowego uruchomienia rozwiązania 
  • integracja z systemami klasy SIEM 
  • brak potrzeby instalowania dodatkowych serwerów 
  • modułowość