Merge/split

Zmienność otoczenia rynkowego powoduje również zmienność organizacji, w tym wydzielanie nowych jednostek gospodarczych z już istniejących (split) i łączenie jednostek gospodarczych wewnętrznych oraz nabywanych z zewnątrz. Jest to skomplikowane przedsięwzięcie – pod względem organizacyjnym i technicznym, ponieważ zazwyczaj szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu wydzielenia czy połączenia nowych jednostek powstają na tyle późno, że na ich zaimplementowanie w systemach IT pozostaje naprawdę niewiele czasu.

Współpracując z wieloma dużymi grupami kapitałowymi, realizowaliśmy wiele tego typu projektów – posiadamy wypracowane modele działania pozwalające wykonać takie operacje w sposób efektywny.

Usługi wdrożeniowe SAP