Migracja baz danych

Usługi skierowane do kierowników zespołów utrzymujących aplikacje SAP, kierowników IT; firm planujących zmianę wersji aplikacji, zmianę platformy sprzętowej, przeniesienie środowiska z instalacji on-premise do cloud lub z cloud na on-premise.

Wymiana infrastruktury IT, zmiana systemu operacyjnego, zmiana bazy danych, upgrade aplikacji lub migracja do nowej aplikacji to najczęściej występujące powody migracji baz danych. Do każdego przypadku podchodzimy indywidualnie, wiedząc jak ważne są dane naszych klientów. Jest to również dobry moment do usprawnienia i optymalizacji środowiska aplikacyjnego. Duży zespół doświadczonych konsultantów pozwala nam realizować migrację dużych, wielosystemowych instalacji SAP.


Zalety:

  • standardowe procedury producenta oprogramowania 
  • doświadczenie zdobyte na projektach

Usługi wdrożeniowe SAP