Rollout

W ofercie SI-Consulting znajdują się usługi wspierające wdrożenia realizowane w oparciu o już działające wzorce – czasami są to wzorce korporacji z zagranicy, czasami wzorce wynikające z wdrożenia systemu w innej firmie należącej do tej samej grupy kapitałowej. Nasz zespół posiada bogate doświadczenia zarówno w opracowywaniu wzorców korporacyjnych, a następnie wdrażaniu ich w grupach przedsiębiorstw, jak i we wdrożeniach gotowych wzorców w kolejnych jednostkach organizacyjnych – zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Praktyka w realizacji rolloutów i doświadczenie we współpracy z zespołami centralnymi Klienta, odpowiedzialnymi za rozwiązania grupowe w wielu modelach pozwala nam na efektywne przeprowadzenie procesu wdrożenia specyfiki lokalnej – w sposób zapewniający efektywne i zgodne z krajowymi przepisami działanie jednostki lokalnej, przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności stosowanych rozwiązań z wytycznymi grupy.

Usługi wdrożeniowe SAP