Zarządzanie projektem

Decyzja o wdrożeniu nowego rozwiązania informatycznego w przedsiębiorstwie pociąga za sobą wiele działań, które mają na celu doprowadzenie do osiągnięcia założonego celu. Droga do sukcesu musi być jasno określona - nie ma tutaj miejsca na próby i rozwiązania prowizoryczne, dlatego należy postępować metodycznie. Słowo ‘metodyka’ ma dla nas bardzo duże znaczenie - wiemy, że sprawne zarządzanie projektem jest kluczem do otwarcia najtrudniejszych zamków. W naszej pracy opieramy się na sprawdzonych międzynarodowych standardach z PMBOK, Prince2 oraz metodyce SAP Activate.

Wdrożenie nowego rozwiązania jest złożonym przedsięwzięciem organizacyjnym, gdzie aspekty techniczne muszą doskonale współgrać z biznesowymi. Projekt, trwający zwykle od kilku do kilkunastu miesięcy, często skutkuje zmianami  w strukturach organizacyjnych, procedurach działania, zakresach odpowiedzialności i uprawnieniach poszczególnych pracowników Ważne jest uświadomienie sobie zmiany, jaką jest projekt wdrożeniowy i odpowiednie zarządzenie tym procesem na wszystkich płaszczyznach, nie tylko obszaru informatyki, ale przede wszystkim – biznesu, który będzie beneficjentem projektu.

Metodyka wdrożenia - SAP Activate 

Metodyka SAP Activate jest następcą metodyki ASAP. Została wypracowana w oparciu o doświadczenie SAP na bazie wieloletniego doświadczenia zdobytego przy realizacji projektów wdrożenia i rozwoju Systemów SAP w wielu przedsiębiorstwach na całym świecie. W ramach metodyki SAP Activate został przygotowany i udostępniony kontent z szeregiem wzorców dokumentów, przykładów i narzędzi pozwalających na sprawne zaadaptowanie metodyki do realizacji projektu. Metodyka SAP Activate może być stosowana dla pojedynczych projektów, programów a także współdziałać z usługami SAP Premium Engagement. Metodyka ta jest zgodna z metodyką PMI (ang. Project Management Institute).

Kluczowe obszary zadaniowe metodyki SAP Activate:

 • Zarządzanie projektami
 • Projektowanie rozwiązania
 • Konfigurowanie rozwiązania
 • Przegląd rozwiązania
 • Projektowanie integracji
 • Przygotowanie Zespołu Projektowego
 • Projektowanie i przygotowanie migracji danych
 • Przygotowanie integracji
 • Testowanie rozwiązania
 • Uruchomienie rozwiązań
 • Przygotowanie wsparcia
 • Zarządzanie systemem

Podczas każdej fazy metodyki, zespół projektowy tworzy określony zestaw produktów, które stanowią dane wejściowe dla kolejnych faz. Metodyka SAP Activate oferuje przykładowe, kluczowe rezultaty prac, w tym opis procedur wyjaśniających sposób ich przygotowania oraz uzyskania oczekiwanych celów. Metodyka SAP Activate zapewnia również akceleratory dla każdej fazy oraz obszarów zadaniowych. Należą do nich szablony, kwestionariusze, listy kontrolne, przewodniki oraz inne narzędzia, które ułatwiają sprawną, spójną oraz powtarzalną realizację projektów.

Fazy metodyki SAP Activate

 • przygotowanie,
 • projektowanie,
 • realizacja,
 • uruchomienie,
 • utrzymanie.

Dzięki wykorzystaniu najlepszych praktyk i prekonfigurowanych procesów dostępnych w SAP Best Practice i SAP Model Company – możliwa jest realizacja wdrożenia w modelu agile - szybciej i w sposób efektywny kosztowo.

Usługi wdrożeniowe SAP