Zarządzanie uprawnieniami

Usługi skierowane do menadżerów firm, kierowników zespołów utrzymujących aplikacje SAP.

Zarządzanie uprawnieniami w tym uprawnieniami w aplikacjach SAP to proces ciągły, który zaczyna się już na etapie implementacji systemu. Posiadanie procedur uwzględniających specyfikę uprawnień SAP, narzędzi wspomagających oraz pracowników z odpowiednią wiedzą sprawia, że temat uprawnień w SAP nie musi być kosztowny i nie musi zajmować mnóstwa czasu.

Zalety:

  • implementacja w rozsądnym czasie
  • centralizacja, CUA, IDM
  • szybka analiza uprawnień 
  • statystyki wykorzystania uprawnień