Bezpieczeństwo IT

Jednym z najistotniejszych obecnie obszarów, które każda firma powinna rozważyć przy bieżącym funkcjonowaniu, jest bezpieczeństwo IT. W czasach, w których niemal każdy element działalności przedsiębiorstwa opiera się na jakiejś części systemu IT, rozważne zarządzanie ryzykiem przetwarzanych informacji staje się czymś niezbędnym. Firma nie może sobie pozwolić na utratę choćby części danych,  gdyż może to dla niej oznaczać obniżenie zysku, a w skrajnych przypadkach nawet brak możliwości dalszego funkcjonowania.

Bezpieczeństwo każdej firmy powinno opierać się na kilku filarach,  z których każdy powinien prowadzić do optymalizacji ryzyka działania organizacji. Ważne jest, aby tak dobierać rozwiązania ograniczające ryzyko, by ich koszt nie przekroczył wartości samego ryzyka.

Jako SI-Consulting pomagamy w doborze i dostarczamy rozwiązania dla każdego filaru bezpiecznej firmy:

  • Dostępność – w tym obszarze dbamy o to aby systemy, aplikacje i przetwarzane w nich dane były dostępne dla użytkowników w każdym czasie, minimalizujemy przestoje systemów, które mogą wynikać z różnych sytuacji losowych- począwszy od zwykłej awarii sprzętu poprzez ataki hackerskie. Do rozwiązań, które oferujemy, a służą minimalizacji ryzyka w tym obszarze należą m.in.: usługi klastra HA, systemy wirtualizacji, systemy Disaster Recovery, systemy backupu, systemy sandboxowe
  • Integralność i poufność – w tym obszarze zapewniamy użytkownikowi  pewność że dane, które otrzymał z systemu nie zostaną przez kogoś nieuprawnionego zmodyfikowane lub podmienione.  Dbamy również o to, by dostęp do tych danych otrzymała tylko uprawniona osoba. Ryzyka w tym obszarze mogą być optymalizowane dzięki takim rozwiązaniom, jak systemy szyfrowania danych czy systemy usług katalogowych zarządzające bezpieczną autoryzacją. W naszym portfolio znajdują się konkretne produkty wspierające obszar tego filaru bezpieczeństwa m.in. Microsoft 365, Microsoft Active Directory czy Fortinet Network Security.
  • Rozliczalność – w tym filarze należy zadbać o  możliwość jednoznacznego określenia i przypisywania konkretnych działań do określonychużytkowników bądź procesów. W połączeniu z wyżej opisaną integralnością i poufnością rejestrowanych danych, jest to zapewnione przez  stosowne systemy monitorowania i logowania zdarzeń.