Chmura biznesowa

W ramach niniejszej usługi dostarczamy i administrujemy zasobami serwerowymi (moc obliczeniowa, przestrzeń dyskowa, usługi sieciowe, systemy backupu, Disaster Recovery, monitoring i zarządzanie) oraz gotowymi usługami back office, które zapewniają klientom komunikację i współpracę z partnerami biznesowymi.

Klient otrzymuje kompletne środowisko, które działa w zdalnej serwerowni lub jest zintegrowane z jego środowiskiem on-premise jako hybryda. Użytkownik może tam uruchamiać własne systemy i aplikacje lub korzystać z gotowych systemów, przy czym nie musi martwić się o:

  • zabezpieczenia - centra danych spełniają powszechne normy bezpieczeństwa (min. ISO27001), a dane klientów mogą być chronione np. poprzez replikację geograficzną. Systemy często są  monitorowane przez zaawansowane rozwiązania pozwalające reagować na incydenty, także w sposób automatyczny.
  • zasoby – oferowane przez nas rozwiązania są skalowalne, czyli dostosowują się do aktualnych potrzeb klienta. Dzięki temu rozwój lub zmiany w środowisku klienta przestają być problemem od strony systemów informatycznych. 
  • koszty - rozwiązania są dostarczane w formie usługi. Klient nie musi ponosić wysokich inwestycji w infrastrukturę, a posiadane środki może przeznaczyć na rozwój własnego biznesu. W tym wypadku infrastruktura staje się kosztem operacyjnym dostosowanym do wymagań klienta.

Usługa realizowana jest w oparciu o rozwiązania największych globalnych dostawców usług chmurowych (m.in. Microsoft Azure, Microsoft 365, Amazon Web Services) oraz uznanych polskich Centrów Danych, które współpracują z nami na zasadach partnerskich.

Outsourcing