System SAP a wymagania prawne w zakresie rachunkowym

System SAP a...

Coraz więcej przedsiębiorstw dostrzega korzyści wynikające z transformacji cyfrowej. Napotykają one jednak przeszkody, w których pokonaniu chętnie pomagamy.

Wyzwanie: często w trakcie realizacji zagadnień związanych z wymaganiami prawnymi w zakresie rachunkowym okazuje się, że korporacyjny model systemu SAP wprowadzony w zagranicznej centrali nie uwzględnia specyficznych dla Polski przepisów prawnych.

Propozycja od SI-Consulting: sprawdzonym rozwiązaniem jest audyt, dzięki któremu tworzymy dokument zawierający wykaz koniecznych zmian wraz ze wskazaniem not, jakie u klienta należy zaimplementować. Nasz doświadczony zespół może wykonać prace w całości, jak również w kooperacji z osobami dedykowanymi po stronie Klienta.