Cloud Focus Partner Initiative (CFPI) 2020

SAP

Za nami zakończona sukcesem ewaluacja dokonana przez SAP do Cloud Focus Partner Initiative (CFPI) 2020.

 

Wynik oceny: SI-Consulting zostało oficjalnie zaliczone do segmentu

kluczowych partnerów CFPI na najbliższy rok.