SI-Consulting z automatycznym certyfikatem PCoE

Otrzymaliśmy kolejny certyfikat PCoE, jednak tym razem to wyróżnienie ma dla nas wyjątkowe znaczenie - certyfikacja po raz pierwszy została nam przyznana automatycznie!


Certyfikat PCOE wiąże się z długim i skomplikowanym audytem, o czym mogliśmy się wielokrotnie przekonać na „własnej skórze”. SI-Consulting uzyskuje go nieprzerwanie od 2012 r. SAP w przypadku wąskiego grona partnerów odstępuje od standardowej ścieżki weryfikacji - takim firmom PCoE przyznawany jest na podstawie automatycznego audytu, a SI-Consulting w tym roku dołączyło do tego prestiżowego grona!


PCoE, czyli Partner Centre of Expertise, to certyfikacja SAP nadawana partnerom co dwa lata. Certyfikat oznacza, że firma może świadczyć usługi jako SAP Value-added Reseller i tym samym wspierać klientów w zakresie utrzymania licencji w systemie SAP. Proces certyfikacji jest złożony i opiera się na kwartalnych audytach - to na podstawie ich wyniku przyznawany jest certyfikat PCoE. SAP dokładnie weryfikuje trzy główne obszary: kompetencje konsultantów i ilość posiadanych przez nich certyfikatów, procesy wsparcia dla klientów oraz oprogramowanie, którym dysponuje firma. Do automatycznego audytu kierowani są wyłącznie partnerzy, którzy w kwartalnych raportach uzyskali wysokie wyniki audytów. 


Digitalizujemy szybko i skutecznie, a oferowane przez nas usługi są zgodne ze wszystkimi standardami SAP - kolejny certyfikat PCoE i wyjątkowe wyróżnienie, jakim jest automatyczny audyt, są tego niepodważalnym potwierdzeniem!