Bezpieczeństwo IT

Jednym z najistotniejszych obecnie obszarów, które każda firma powinna rozważyć przy bieżącym funkcjonowaniu jest bezpieczeństwo IT. W czasach, w których niemal każdy element działalności przedsiębiorstwa opiera się na jakieś części systemu IT, rozważne zarządzenie ryzykiem przetwarzanych informacji staje się czymś niezbędnym. Firma nie może sobie pozwolić na utratę choćby części danych gdyż może to dla niej oznaczać utratę części zysku a w skrajnych przypadkach brak możliwości funkcjonowania.

Bezpieczeństwo każdej firmy powinno opierać się na kilku filarach a każdy z nich powinien prowadzić do optymalizacji ryzyka działania organizacji. Oczywiście ważne jest aby w każdym filarze tak dobierać rozwiązania ograniczające ryzyko aby ich koszt nie przekroczył wartości samego ryzyka.

Jako SI-Consulting pomagamy w doborze i dostarczamy rozwiązania dla każdego filaru bezpiecznej firmy:

  • Dostępność – w tym obszarze dbamy o to aby systemy, aplikacje i przetwarzane w nich dane były dostępne dla użytkowników w każdym czasie, minimalizujemy przestoje systemów, które mogą wynikać z różnych sytuacji losowych począwszy od zwykłej awarii sprzętu po przez ataki hackerskie. Do rozwiązań, które oferujemy a służą minimalizacji ryzyka w tym obszarze należą min: usługi klastra HA, systemy wirtualizacji, systemy Disaster Recovery, systemy backupu, systemy sandboxowe
     
  • Integralność i poufność – w tym obszarze dbamy o to aby użytkownik z jednej strony miał pewność że dane, które otrzymał z systemu nie zostały przez kogoś nieuprawnionego zmodyfikowane lub podmienione a z drugiej strony zapewniamy aby dostęp do danych otrzymała tylko uprawniona osoba. Ryzyka w tym obszarze mogą być optymalizowane dzięki takim rozwiązaniom jak systemy szyfrowania danych czy systemy usług katalogowych zarządzające bezpieczną autoryzacją. W naszym portfolio znajdują się konkretne produkty wspierające obszar tego filaru bezpieczeństwa min. Microsoft 365, Microsoft Active Directory czy Fortinet Network Security.
     
  • Rozliczalność – w tym filarze należy zadbać o to aby była możliwość jednoznacznego określenia i przypisania konkretnych działań do konkretnych użytkowników bądź procesów. Zapewniają to stosowne systemy monitorowania i logowania zdarzeń w połączeniu oczywiście z opisana powyżej integralnością i poufnością rejestrowanych danych.