Chmura biznesowa

W ramach niniejszej usługi dostarczamy i administrujemy zasobami serwerowymi (moc obliczeniowa, przestrzeń dyskowa, usługi sieciowe, systemy backupu, Disaster Recovery oraz monitoringu i zarządzania) oraz gotowymi usługami backoffice zapewniającymi dla Klienta komunikację i współpracę partnerami biznesowymi.

Klient otrzymuje kompletne środowisko działające w zdalnej serwerowni lub które zintegrowane jest z jego środowiskiem on-premise jako hybryda. Na tym środowisku Klient może uruchamiać własne systemy i aplikacje lub korzystać z gotowych systemów nie martwiąc się o:

  • zabezpieczenia (centra danych spełniają powszechne normy bezpieczeństwa min. ISO27001, dane Klientów mogą być chronione poprzez replikację często także geograficzną, systemy mogą być monitorowane przez zaawansowane rozwiązanie pozwalająca reagować na incydenty często także w sposób automatyczny)
  • zasoby (rozwój lub zmiany w środowisku Klienta przestają być problemem od strony systemów informatycznych. Oferowane przez nas rozwiązania są skalowalne a tym samym dostosowujące się do aktualnych potrzeb Klienta.
  • koszty (oferowane rozwiązania są dostarczane w formie usługi, Klient nie musi ponosić wysokich inwestycji na infrastrukturę, posiadane środki może przeznaczyć na rozwój własnego biznesu a infrastruktura staje się kosztem operacyjnym dostosowanym do wymagań Klienta)

Usługa realizowana jest w oparciu o rozwiązania kluczowych globalnych dostawców usług chmurowych (min. Microsoft Azure, Microsoft 365 oraz Amazon Web Services) oraz uznanych polskich Centrów Danych współpracujących z nami na zasadach partnerskich.

Outsourcing