KLAUZULA INFORMACYJNA DLA ODBIORCÓW POTENCJALNIE ZAINTERESOWANYCH NASZYMI USŁUGAMI

Klauzula informacyjna dla odbiorców potencjalnie zainteresowanych naszymi usługami

Kto odpowiada za ochronę Twoich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych będzie SI-Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-304), przy ul. A. Słonimskiego 1. e-mail: biuro@si-consulting.pl tel.: +48 71 780 91 11

Po co nam dane osobowe?

Twoje dane osobowe w postaci adresu e-mail, numeru telefonu, imienia i nazwiska, firmy, stanowiska, będą przez nas wykorzystywane do kierowania do Ciebie komunikatów o charakterze marketingowym. Powyższe odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO w związku z wyrażonymi przez Ciebie zgodami w trybie: art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i/lub art. 172 i art. 174 ustawy z dnia ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?

Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Czy jesteś zobowiązany/zobowiązana do podania danych?

Bez Twoich danych nie będziemy w stanie się z Tobą skontaktować.

Kto będzie odbiorcą Twoich danych?

SI-Consulting będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz SI-Consulting . Podmioty którym powierzono przetwarzanie Twoich danych osobowych, należą w szczególności do kategorii dostawców rozwiązań infrastrukturalnych i nie będą przetwarzać Twoich danych osobowych w myśl RODO, w państwie trzecim (poza obszar EOG). W określonych przypadkach tj. podjęcie współpracy, Twoje dane SI-Consulting może udostępnić na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO do spółek Grupy Impel - przed udostępnieniem danych będziesz przez SI-Consulting poinformowany i będziesz mógł wyrazić sprzeciw.

Jak długo będziemy przetwarzać dane?

Twoje dane będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody lub do momentu zakończenia procesów marketingowych, w ramach których Twoje dane są zbierane. Także cofnięcia przez Ciebie zgody w trybie art. 172 i art. 174 ustawy z dnia ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, będzie oznaczać, że Twoje dane nie będą przetwarzane w dalszym celu.

Czy Twoje dane będą przetwarzane w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie?

Nie

Jakie posiadasz uprawnienia zgodnie z RODO?

Przysługuje Ci prawo:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
  • sprostowania (poprawienia) nieprawidłowych danych osobowych;
  • do żądania usunięcia danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania, czyli żądania ograniczenia przetwarzania danych do ich przechowywania. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,
  • przenoszenia danych osobowych.

Do kogo można zwrócić się z pytaniem o ochronę danych?

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt z nami:

Inspektor Ochrony Danych: E-mail: iod.sic@si-consulting.pl; 

SI-Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-304), przy ul. A. Słonimskiego 1.