Od 1 lipca przedsiębiorców czekają zmiany! Sprawdź, co musisz wiedzieć na temat Białej Listy Podatników

Już od ponad roku sen z powiek służbom ekonomicznym naszych Klientów spędza Biała Lista Podatników. Od tego czasu możliwy jest do zaobserwowania swoisty serial złożony z wprowadzanych na gorąco zmian w przepisach, wydawanych ad hoc interpretacjach KAS oraz niezliczonych poprawek w samej bazie danych. Od września ubiegłego roku przedsiębiorcy, wspierani wysokim poziomem niepewności połączonym z brakiem spójnych zmian legislacyjnych, musieli stworzyć swego rodzaju best practices obsługi Białej Listy Podatników. Obecnie jesteśmy u progu kolejnych zmian w zakresie obowiązków podatnika dotyczących weryfikacji rachunków bankowych w bazie Krajowej Administracji Skarbowej. 

Od 1 lipca 2020 roku wchodzą zmiany, które wydają się sprawiać, że to jarzmo będzie nieco łatwiej dźwigać. Po pierwsze z sankcji podatkowych zwolnieni będą przedsiębiorcy, którzy dokonali przelewu z wykorzystaniem metody podzielonej płatności (split payment). Zmianie ulega też termin zgłoszenia do Naczelnika Urzędu Skarbowego  dokonania przelewu na rachunek bankowy spoza Białej Listy Podatników (ZAW-NR), który z trzech dni został wydłużony do siedmiu (obecnie obowiązujący termin 14 dni wprowadzony został czasowo w wyniku pandemii wirusa SARS-CoV-2). 

Istotną zmianą jest możliwość wysłania tego zawiadomienia do Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla nadawcy płatności a nie, jak dotychczas, dla jej odbiorcy. Zmianie ulegają także zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodu płatności zrealizowanych na rachunki cesyjne, związane z działalnością faktoringową czy gospodarką własną banków i SKOK-ów. W tych przypadkach możliwe będzie zaliczenie wydatków do kosztów uzyskania przychodu pod warunkiem uzyskania stosownego zaświadczenia od tych podmiotów. 

Liczba zmian na przestrzeni kilku miesięcy jest sporym wyzwaniem przede wszystkim dla dostawców rozwiązań IT wspierających obsługę obowiązków nakładanych przez Krajową Administrację Skarbową. SI-Consulting opracowało autorskie rozwiązanie o nazwie SI-WhiteList, wspierające przedsiębiorców korzystających z systemu SAP. Oferuje ono z jednej strony możliwość zautomatyzowania procesu weryfikacji rachunków bankowych w bazie KAS zarówno dla pozycji otwartych, propozycji płatności, jak i zrealizowanych płatności. Z drugiej strony umożliwia klientom pełną kontrolę nad dokonywanymi walidacjami poprzez szeroką gamę narzędzi służących do sortowania i filtrowania pozycji podlegających weryfikacji. Przy tym liczne, liczone już w setkach implementacje dowodzą, że jest to rozwiązanie tak kompleksowe, jak intuicyjne zarazem. Nie bez znaczenia jest też fakt, że z sukcesem wdrożyliśmy u wielu naszych klientów wykorzystujących system SAP obsługę split payment, co znacząco poprawia bezpieczeństwo podatkowe i płynność procesów księgowo–finansowych. 

Klienci, którzy do tej pory skorzystali z naszej oferty, doceniają zarówno prostotę, szybkość i ekonomiczność wdrożenia standardowej funkcjonalności SI-WhiteList, jak i niemal nieograniczoną możliwość jej adaptacji do specyficznych procesów przedsiębiorstwa.  

SI-WhiteList - https://www.si-consulting.pl/centrum-eksperckie-sap/produkty/si-whitelist

 

Piotr Kosior, ekspert, SI-Consulting