Upgrade systemu SAP w Telefonii Dialog SA

Konsultanci SI-Consulting (w ramach umowy podpisanej z firmą SAP Polska) uczestniczyli w projekcie upgrade systemu SAP.
System w wersji 4.6c zastąpiony został wersją 6.0 – prace realizowane przez SI-Consulting obejmowały między innymi obszar modułu SD (sprzedaż i dystrybucja) i MM (gospodarka materiałowa).

Informacje, które również mogą Cię interesować

NEWS

Upgrade systemu SAP w Randstad Sp. z o.o.


30.09.2011 - Newsy

BAZA WIEDZY

Upgrade systemu SAP w Cadbury


OFERTA

Upgrade SAP