SI-Consulting opracuje rozwiązanie dla Kontrolingu LEK S.A.

Firma Lek S.A. (Grupa Sandoz) zawarła z SI-Consulting umowę na przemodelowanie rozwiązania służącego rozliczaniu kosztów odchyleń od cen standardowych. Planowane prace obejmą między innymi stworzenie koncepcji zasad ustalania i rozliczania odchyleń od cen standardowych powstających w momencie rozliczania produkcji oraz stworzenie modelu rozliczania odchyleń pomiędzy zakładami.