Wsparcie migracji danych w BAT

Nasi konsultanci zostali zaproszeni do wsparcia procesu migracji danych w jednostkach BAT Polska i BAT Czechy podczas trwającego w BAT projektu zmiany platformy systemowej SAP. Pracownicy SI-Consulting zaangażowani zostali w proces koordynacji oraz przygotowania i testowania narzędzi migracji danych. Będą także obecni podczas procesu ładowania danych podstawowych i transakcyjnych w Warszawie i Pradze.