Spotkanie partnerów firmy SNP w Heidelberg

W dniu 25 czerwca 2009 w Heidelberg (Niemcy) odbyło się cykliczne spotkanie partnerów firmy SNP Schneider-Neureither & Partner AG. SI-Consulting, jako jedyny partner firmy SNP w Polsce, uczestniczył w spotkaniu, którego celem, oprócz przedstawienia nowej polityki partnerskiej, była prezentacja nowej linii rozwiązań do wspomagania procesów zarządzania zmianą o nazwie SNP T-Bone (Transformation Backbone). 
 
Firma SNP jest światowym liderem rozwiązań klasy SLO (System Landscape Optimization). Na dzień dzisiejszy może poszczycić się ponad 900! wdrożeniami na całym świecie. Rodzina rozwiązań przygotowanych przez SNP to wysoko specjalizowane, zaawansowane technologicznie rozwiązania wspierające procesy zmian zachodzących w przedsiębiorstwach wykorzystujących system SAP. Do rzeczonych zmian zaliczyć można procesy reorganizacji wewnętrznej struktury firmy, procesy M&A (fuzje i przejęcia), podział firmy (wydzielenie części biznesu w formie niezależnego podmiotu, wydzielenie celem sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa), podniesienie wersji systemu SAP (upgrade).
 
SI-Consulting, w ścisłej współpracy z SNP, oferuje na polskim rynku narzędzia SLO wspólnie realizując pierwsze projekty wdrożeniowe w tym zakresie.