SI-Consulting S.A. prowadzi wdrożenie dla TAURON Polska Energia S.A.

Z przyjemnością informujemy, że w styczniu zostały rozpoczęte prace wdrożeniowe systemu SAP w ramach procesu „Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego” zainicjowanego przez Tauron Polska Energia S.A.

Zakres wdrożenia SAP obejmuje obszary finansów, kontrolingu, gospodarki materiałowej i magazynowej oraz sprzedaż. Obecnie trwają prace nad koncepcją rozwiązania prowadzone przez specjalistów z SI-Consulting wraz z przedstawicielami poszczególnych działów w Tauron Polska Energia.

Harmonogram projektu przewiduje realizację prac w ciągu najbliższych miesięcy ze startem produktywnym w dniu 1 lipca 2011 r.


Spółka TAURON Polska Energia S.A., wcześniej występująca pod nazwą Energetyka Południe S.A., powstała 6 grudnia 2006 roku w ramach rządowego „Programu dla elektroenergetyki”. Program ten zakładał utworzenie czterech dużych podmiotów gospodarczych, które miały skonsolidować dystrybutorów i wytwórców energii. 
9 maja 2007 Skarb Państwa wniósł do Energetyki Południe S.A. akcje Południowego Koncernu Energetycznego S.A. z Katowic, Enionu S.A. z Krakowa, EnergiiPro Koncernu Energetycznego SA z Wrocławia oraz Elektrowni Stalowa Wola SA. W skład holdingu obok wymienionych czterech spółek wchodzą także inne podmioty.

Grupa TAURON jest dziś jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, dysponującym kapitałem w wysokości ponad 15 miliardów zł. Holding zatrudnia ponad 28 tys. osób.