SI-Consulting wdroży system SAP ERP w Tauron Polska Energia

SI-Consulting S.A. wdroży system SAP ERP w obszarze finansów oraz kadr i płac w firmie Tauron Polska Energia S.A. Umowa została podpisana w grudniu 2010 roku. Zgodnie z harmonogramem start produktywny systemu planowany jest na 1 lipca b.r.
 
Wdrożenie systemu SAP zostanie zrealizowane w odpowiedzi na wymagania postawione ramach procesu „Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego” zainicjowanego przez Tauron Polska Energia S.A. Implementacja obejmie zakres finansów, kadr i płac oraz elementy logistyki. Wdrożenie w obszarze finansów oraz logistyki zostanie zrealizowane przez konsultantów głównego wykonawcy projektu - firmy SI-Consulting S.A.
Za funkcjonalności kadr i płac odpowiedzialna jest natomiast firma Gavdi Polska. "Aktualnie spółka Tauron Polska Energia korzysta z rozwiązań informatycznych innych dostawców. Celem rozpoczętego wdrożenia jest zapięcie wybranych procesów gospodarczych klienta w jednolitym rozwiązaniu informatycznym, w tym przypadku w systemie SAP, z którego docelowo czerpane będą informacje zarządcze" – mówi kierująca projektem Ingrid Krasnowska z firmy SI-Consulting. Wskazane z dotychczas stosowanych rozwiązań zostaną zintegrowane z systemem SAP, który zgodnie z założeniami firmy Tauron, będzie systemem wiodącym. 
 
"Jesteśmy dumni z faktu, że nasza oferta spotkała się z najlepszymi ocenami komisji przetargowej, w wyniku czego zostaliśmy partnerem wdrożeniowym firmy Tauron Polska Energia. Integracja procesów w Tauron będzie specyficzna ze względu na konieczność integracji systemu SAP z już wcześniej przyjętymi dedykowanymi rozwiązaniami informatycznymi w spółce. Oferowane przez nas rozwiązanie uwzględnia obecne wymagania procesowe branży energetycznej, jak również będzie otwarte na przyszłe plany rozwoju w zakresie finansów czy HR. Nasz doświadczony zespół konsultantów prowadzi obecnie intensywne prace nad koncepcją wdrożeniową."- mówi Paweł Rytelewski, Prezes Zarządu SI-Consulting.
 
Implementowane rozwiązania mają doprowadzić do pełnej automatyzacji realizacji procesów w obszarach objętych wdrożeniem. Jednym z głównych założeń projektu jest takie zaprojektowanie systemu, aby stanowił on platformę otwartą dla wdrożeń w innych spółkach grupy lub wdrożenia w jednostce centralnie obsługującej spółki.
 
Zakres projektu obejmuje głównie funkcjonalności systemu z zakresu finansów i HR, więc odbiorcą będą głównie służby finansowo-księgowe oraz HR. 
 
Jednym z głównym celów przyjętych przy wdrożeniu modułów FI/CO jest optymalizacja procesów finansowo-księgowych oraz wykorzystanie systemu SAP w stopniu ograniczającym korzystanie z aplikacji zewnętrznych. 
Korzyści z wdrożenia funkcjonalności finansowych to przede wszystkim uzyskanie jednego źródła danych dla celów sprawozdawczości, zmniejszenie ilości ręcznego wprowadzania danych (automatyzacja księgowań), ewidencja danych podstawowych i transakcyjnych w jednym miejscu (jednym systemie) oraz uzyskanie bazy (fundamentu) do dalszego rozwoju systemu.
Wdrażane funkcje w obszarach finansowych mają za cel nie tylko umożliwienie raportowania wg polskich regulacji prawnych, ale również międzynarodowych standardów rachunkowości. 
 
Realizując wdrożenie w obszarze FI/CO przyjęto założenie, że budowany system ma spełniać z jednej strony wymagania Tauron S.A., a z drugiej strony przyjąć pewne rozwiązania (kodowanie danych, parametryzacja) na tyle uniwersalne, żeby mogły być wykorzystywane w kolejnych jednostkach gospodarczych.
 
Z kolei funkcjonalności listy płac mają zapewnić pełną integralność z rozwiązaniem w obszarze Administracji Kadrami. System ma za zadanie w maksymalnym stopniu korzystać z ewidencji i danych rejestrowanych dla pracowników w komponentach kadrowych. 
 
Implementacja SAP znacznie ułatwi przeprowadzanie ważnych dla przedsiębiorstwa procesów naliczenia nagród rocznych, jubileuszowych czy też wszelkich dodatków funkcjonujących w branży energetycznej. Ważnym elementem wdrożenia jest również obsługa, a co za tym idzie, wyraźnie skrócenie czasu trwania procesów związanych z Pracowniczymi Programami Emerytalnymi czy Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.
 
Zespół wdrożeniowy systemu SAP ERP liczy ok. 30 osób. W grupie projektowej znajdują się specjaliści SI-Consulting, Gavdi oraz przedstawiciele poszczególnych jednostek organizacyjnych Tauron Polska Energia. Zgodnie z wymaganiami firmy Tauron całe wdrożenie przeprowadzone będzie zgodnie z metodyką Prince 2, która jest szeroko znana i stosowana w tej firmie.