Start produktywny systemu SAP w Tauron Polska Energia

    • logo tauron pe
W spółce Tauron Polska Energia odbył się start produktywny systemu SAP ERP. Za wdrożenie odpowiedzialny jest Złoty Partner firmy SAP Polska – spółka SI-Consulting. 
 
 
Wdrożenie systemu SAP zostało zrealizowane w odpowiedzi na wymagania postawione w ramach procesu „Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego” zainicjowanego przez Tauron Polska Energia S.A. Implementacja objęła zakres finansów z kontrolingiem, kadry i płace oraz elementy logistyki. Wdrożenie w obszarze finansów, kontrolingu i logistyki wykonali konsultanci SI-Consulting S.A., natomiast za funkcjonalności kadr i płac odpowiedzialna była firma Gavdi Polska S.A.
 
Do tej pory spółka Tauron Polska Energia korzystała z rozwiązań informatycznych innych dostawców. Celem wdrożenia było ujęcie wybranych procesów gospodarczych w jednolitym rozwiązaniu informatycznym odpowiadającym planom rozwojowym spółki - system SAP będzie odtąd systemem wiodącym z wpiętymi interfejsami do innych funkcjonujących w spółce rozwiązań IT.
 
Implementacja SAP umożliwi optymalizację procesów finansowo-księgowych przede wszystkim poprzez uzyskanie jednego źródła informacji dla celów sprawozdawczości, zmniejszenie ilości ręcznego wprowadzania danych i uzyskanie fundamentu dla dalszego rozwoju systemu.
Wdrażane funkcje w obszarach finansowych mają za cel nie tylko umożliwienie raportowania wg polskich regulacji prawnych, ale również międzynarodowych standardów rachunkowości. 
Z kolei funkcjonalności listy płac mają zapewnić pełną integralność z rozwiązaniem w obszarze Administracji Kadrami. System ma za zadanie w maksymalnym stopniu korzystać z ewidencji i danych rejestrowanych dla pracowników w komponentach kadrowych. 
 
Realizując wdrożenie przyjęto założenie, że budowany system ma spełniać z jednej strony wymagania Tauron S.A., a z drugiej strony przyjąć pewne rozwiązania (kodowanie danych, parametryzacja, przebieg niektórych procesów) na tyle uniwersalne, żeby mogły być wykorzystywane w przypadku tzw. rolowania rozwiązania do innych jednostek gospodarczych.
 
Zespół wdrożeniowy systemu SAP ERP liczył ok. 30 osób.. Prace koncepcyjne i wdrożeniowe realizowane były od stycznia 2011 roku. We wrześniu SI-Consulting rozpoczęła asystę serwisową dla Tauron Polska Energia.