SAP Enterprise Support dla UMCS

    • umcs
SI-Consulting S.A. od dnia 27 listopada 2012 roku świadczy usługę wsparcia SAP Enterprise Support dla Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Umowa została zawarta w rezultacie przeprowadzenia postępowania o dokonanie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.