SI-Consulting Partnerem VIII Poland Pharma Commerce Forum

W dniach 21/22 czerwca odbyło się VIII Poland Pharma Commerce Forum. Partnerami wydarzenia były spółki SI-Consulting oraz SI-eCommerce.

Wśród uczestników Forum znaleźli się przedstawiciele firm farmaceutycznych, dla których była to okazja do wymiany dośwadczeń i poznania praktycznych rozwiązań skierowanych do całej branży.

Nasi eksperci przeprowadzili dwie prezentacje. Pierwsza poświęcona została oprogramowaniu SI-ZSMOPL. Druga, Omnichannel w praktyce, była warsztatem pokazującym możliwości narzędzi e-commerce na rynku farmaceutyczym.

    • SI-Consulting na Poland Paharma Commerce Forum