SI-NIP – oprogramowanie do szybkiej weryfikacji kontrahentów w bazie płatników VAT

W związku z nowelizacją ustawy o VAT, urzędy skarbowe zyskały nowe narzędzia prawne pozwalające na wykreślanie czynnych podatników z rejestru VAT. Zgodnie z przepisami zawartymi w nowelizacji, jeżeli fakturę wystawił podmiot nieistniejący lub nieuprawniony do wystawiania faktur, wówczas nabywca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego. Odliczenie VAT z faktury wystawionej przez podmiot nieuprawniony, w razie kontroli fiskusa może skutkować dla podatnika działającego w dobrej wierze nałożeniem wyższego zobowiązania podatkowego do zapłaty.

SI-Consulting wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku wdrożył rozwiązanie do kontroli numerów NIP dostawców i odbiorców w europejskiej i polskiej bazie płatników VAT.

Oprogramowanie SI-NIP dla SAP zapewnia:

• sprawdzenie kontrahentów pod kątem ich obecności w wykazie podatników VAT

• zablokowanie możliwości księgowania w przypadku braku firmy w wykazie

• zapobieganie możliwości odliczenia podatku VAT za daną transakcję, dzięki poprawnej weryfikacji statusu kontrahenta

Aplikacja SI-NIP umożliwia zbiorcze sprawdzanie numerów NIP Dostawców i Odbiorców w polskiej i europejskiej bazie płatników VAT z poziomu systemu SAP. W przypadku braku kontrahenta w bazach płatników, możliwe jest zablokowanie księgowania na nim wszelkich dokumentów.

Zalety rozwiązania:

• aplikacja oraz jej funkcjonalności są w pełni uruchamiane z SAP GUI

• jednoczesne sprawdzanie 2 baz (Polska: https://ppuslugi.mf.gov.pl/ i europejska: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?locale=pl)

• możliwość automatycznego lub ręcznego blokowania/ odblokowywania księgowania dla listy wybranych kontrahentów z poziomu narzędzia

• automatyczne zapisywanie zmiany statusu wraz z datami zmian (w celu jednoznacznego potwierdzenia czy podmiot jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, podatnik i osoba trzecia mająca interes prawny muszą złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego wniosek o wydanie odpowiedniego zaświadczenia)

• dostęp do danych wszystkich kontrahentów w jednym miejscu

• możliwość jednoczesnego sprawdzania kontrahentów - wszystkich lub wybranych

• możliwość sprawdzania statusów z poziomu standardowych transakcji

    • Oprogramowanie SI NIP