RODOmanager - aplikacja do samodzielnego zarządzania obszarem danych osobowych

rodomanager

Już w maju 2018 r. wejdzie w życie RODO (GDPR), czyli rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych. Są to jednolite dla całej UE przepisy, które mają wymóc na wszystkich przedsiębiorcach wyższy poziom ochrony danych osobowych, co dla wielu firm może stanowić nie lada wyzwanie. Nawet jeśli Państwa obecny system ochrony danych dotychczas funkcjonował bez zarzutu, niezbędnym będzie zweryfikowanie go pod kątem RODO m.in. w zakresie oraz rodzaju przetwarzanych danych, ich miejsca w procesach firmy, zawartych umów powierzenia danych, wypełniania obowiązku informacyjnego, odebranych zgód, stosowanych systemów informatycznych i zabezpieczeń. Ponadto, aby nowe uprawnienia osób fizycznych, takie jak np. prawo do zapomnienia, mogły sprawnie działać, będą wymagały wprowadzenia stosownych wewnętrznych procedur i ich adaptacji do infrastruktury IT.

Wychodząc naprzeciw tym zmianom stworzyliśmy innowacyjną aplikację RODOmanager, narzędzie do samodzielnego zarządzania obszarem danych osobowych dedykowane zarówno dla małych, jak i dużych firm. Jest to intuicyjne, proste w obsłudze oprogramowanie, które umożliwia m.in. identyfikowanie zbiorów danych osobowych, audytowanie ich poziomu, a także generowanie spersonalizowanych raportów. Narzędzie  usprawnia również zarządzanie dokumentacją danych osobowych, ewidencję, wdrażanie procesów i procedur. Jest to nie tylko szyta na miarę odpowiedź na nowe obowiązki dla wszystkich przedsiębiorców w związku z RODO, ale również szansa aby uporządkować kwestie danych osobowych w firmie i uzyskć nad nimi stałą kontrolę.

Zaprojektowane przez nas nowatorskie rozwiązanie jest wynikiem połączenia wiedzy prawnej,  wieloletniego doświadczenia  Olesiński & Wspólnicy z fachowymi kompetencjami SI-Consulting w zakresie  kompleksowych rozwiązań IT oraz tworzenia aplikacji celem podnoszenia efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw na każdym etapie działalności. Proces rozwoju aplikacji wspiera Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, zapewniając płynny przepływ informacji zwrotnych z rynku podmiotów giełdowych.

Niebawem RODOmanager będzie dostępny dla wszystkich przedsiębiorców, chcących prawidłowo i sprawnie zarządzać danymi osobowymi w swojej firmie. Mamy nadzieję, że zaproponowane przez nas rozwiązanie ułatwi Państwu implementację wymogów rozporządzenia RODO.