Pierwsze duże wdrożenie mySAP ERP w prywatnych szkołach wyższych w Polsce

Holding Towarzystwa Edukacji Bankowej SA zdecydował się na wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania SAP ERP z Hurtownią Danych. Projekt będzie realizować SI-Consulting SA. Firma GAVDI SA odpowiada za implementację modułu HR.
 
SAP ERP zaczyna być narzędziem informatycznym coraz częściej wykorzystywanym przez szkoły wyższe zarówno na świecie, jak i w Polsce. Przykładem jest Towarzystwo Edukacji Bankowej SA (TEB), które zdecydowało się go wdrożyć zarówno w spółce matce, spółkach zależnych jak i we wchodzących w skład Holdingu Szkołach Wyższych. 
 
- Proces wyboru odpowiedniego rozwiązania IT był długi. Chcieliśmy zrealizować założone cele projektu i przekuć je na korzyści – mówi Łukasz Pestka, wiceprezes zarządu, kierownik projektu ze strony TEB SA. - Do tej pory w podmiotach Holdingu TEB SA działa kilka niezależnych systemów finansowo-księgowych oraz kadrowo-płacowych,. Teraz mamy szansę stworzyć centralną instalację oraz zoptymalizować procesy biznesowe w rozwijającej się dynamicznie organizacji.
 
- Projekt jest dla nas dużym wyzwaniem – wyjaśnia Paweł Rytelewski, prezes zarządu SI-Consulting SA. – Obejmie implementację zunifikowanych procedur stosowanych w księgowości oraz kadrach i płacach w poszczególnych podmiotach TEB Holding (w tym w Szkołach Wyższych). Wdrożenie komplikuje dodatkowo fakt, że podmioty na rzecz których będzie realizowane są rozrzucone po całym kraju.
 
Projekt składa się z kilku etapów. Wdrożenie będzie realizowane według standardowej metodyki firmy SAP z wykorzystaniem wybranych elementów ASAP (Accelerated SAP). W projekcie zostaną również zastosowane elementy metodologii SI-Consulting oparte na standardach PM Book. W pierwszym kroku - w ramach etapu analizy przedwdrożeniowej – tworzone są koncepcje wdrożeniowe.
 
Projekt realizowany w holdingu obejmie TEB SA, TEB Akademia sp. z o.o. oraz Wyższe Szkoły Bankowe w Poznaniu i Toruniu. Zaimplementowane zostaną moduły: FI - Rachunkowość Finansowa, AA - Zarządzanie Środkami Trwałymi, CO – Controlling, HR - Zarządzanie Kadrami i Płacami, BW - Hurtownia Danych, BC – Basis. W kolejnym etapie wdrożeniem zostaną objęte: Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku i Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu.
 
Jakie korzyści przyniesie wdrożenie? - Zakładamy, że szybszy dostęp do wiarygodnych informacji, np. o rentowności produktów, pozwoli nam błyskawicznie reagować i podejmować trafne decyzje biznesowe – prognozuje Łukasz Pestka. – Pełna automatyzacja procesów pozwoli wyeliminować żmudną, często wielokrotnie powtarzaną pracę służb finansowo–księgowych i wykorzystać ten potencjał do realizacji innych zadań, Bezpieczeństwo danych finansowych, praca zdalna, zwiększenie efektywności raportowania to dla nas nowa jakość w obszarze controllingu, księgowości oraz kadr i płac. Ponadto wdrożenie pomoże nam wprowadzić jednolite standardy finansowo–księgowe, co uwiarygodni analizy benchmarkingowe i poprawi komunikację wewnętrzną. 
 
W jakim zakresie zostanie wdrożony moduł HR? - W pierwszym etapie projektu realizowana będzie część twarda, czyli kadry-płace oraz zarządzanie czasem pracy. Do końca września zostanie opracowany zakres różnic między jednostkami organizacyjnymi w zakresie HR - wyjaśnia Sławomir Stępień, członek zarządu GAVDI SA. - Z czasem system będzie rozbudowywany, np. w zakresie miękkiego HR.
 
Po zakończeniu pierwszego etapu wdrożenia z mySAP ERP korzystać będzie 90 użytkowników. Zgodnie z założeniem liczba ta po kilku latach wzrośnie do 120. TEB rozważa rozbudowę systemu w przyszłości o inne moduły, takie jak miękki HR czy zarządzanie projektami.
 
 
______________________________________________________________
Towarzystwo Edukacji Bankowej SA zajmuje się tworzeniem, dostarczaniem i rozwojem nowoczesnych, wysokiej jakości usług edukacyjnych, doradczych i marketingowych. TEB SA realizuje swoje zadania jako strategiczne centrum grupy podmiotów oferujących kształcenie na poziomie wyższych studiów magisterskich i licencjackich, studiów podyplomowych, szkolnictwa policealnego i średniego oraz profesjonalnych szkoleń.